Main Menu
User Menu

18. ponorková flotila [1945-1945]

18th Submarine Flotilla

18. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
18. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
18. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.01.1945-DD.03.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1945-DD.03.1945 Hela, ? /

Velitel:
Commander:
DD.01.1945-DD.03.1945 Franzius, Rudolf (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-1008
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-1161
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-1162
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-A
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U-D4
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
18. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.uboat.net/ ; http://www.uboatnet.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-ponorkova-flotila-1945-1945-t12194#426572Verze : 0
MOD
18. ponorková flotila / 18. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo:


Výcviková (frontová) flotila od ledna 1945

Typy používaných ponorek
- Typ VIIC, U-A a U-D4


Počet ponorek: součástí 18. ponorkové flotily bylo 5 lodíZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/18-ponorkova-flotila-1945-1945-t12194#39760Verze : 0
18. flotila, oficiálně výcviková jednotka, existovala jen dva měsíce na začátku roku 1945, ve skutečnosti fungovala jako běžná bojová flotila ve vodách Baltského moře.


při evakuaci, z přístavu Hela se ponorky podíleli na transportu civilistů a raněných vojáků do severního Německa.
po rozpuštění flotily byly ponorky převeleny k 5. flotile.Ponorky 18. flotily:
U-1008, U-1161, U-1162, UA, UD-4


Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/18-ponorkova-flotila-1945-1945-t12194#290213Verze : 0
MOD