Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 111 [1923-1938]

111th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 111
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 111
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Hrubý dělostřelecký pluk 111
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.10.1927-24.09.1938 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.08.1937-24.09.1938 Jemelka, Jan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1927-24.09.1938 Dělostřelecký oddíl I/111
01.10.1927-24.09.1938 Dělostřelecký oddíl II/111
01.09.1933-24.09.1938 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 111

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 111
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-111-1923-1938-t120654#413802Verze : 1
MOD