Main Menu
User Menu

Košice, kasárny Jána Žižku z Trocnova [RRRR-RRRR]

Kosice, Barracks of Ján Žižka z Trocnova

Kasárne Jána Žišku z Trocnova

     
Název:
Name:
Košice, kasárny Jána Žižku z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Kasárne Jána Žišku z Trocnova
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Velké delostrelecké kasárne Košice
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Malé delostrelecké kasárne Košice
DD.MM.RRRR-DD.MM.2005 Malinovského kasárna
DD.MM.1938-DD.MM.1945 II. Rákóczi Ferenc laktanya / Kasárna Františka Rákócziho II.
Obec:
Municipality:
Košice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'23.6418"N, 21°15'2.4978"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1946 sloučením Velkých a Malých dělostřeleckých kasáren
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.07.1920-DD.09.1920
Lehký dělostřelecký pluk 3
3rd Light Artillery Regiment
DD.10.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 11
11th Light Artillery Regiment
01.01.1921-25.09.1938
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
01.01.1921-00.10.1921
Náhradní baterie protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
Replacement Battery of the 151st Anti-aircraft Artillery Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/111
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/111
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 111
111th Artillery Regiment
01.09.1933-DD.12.1933
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 111
Replacement Battalion of the 111th Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/10
1st Artillery Battalion
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 10
10th Artillery Regiment
01.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 10
10th Anti-Tank Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/60 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/60 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/60 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 60
60th Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 60
Replacement Battery
01.09.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/10
2nd Artillery Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl III/10
3rd Artillery Battalion
15.09.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 10
Replacement Battalion of 10th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
11. dělostřelecká brigáda
11th Artillery Brigade
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 260
260th Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl I/308
1st Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/308
2nd Artillery Battalion
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 308
308th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 260
Replacement Battery
01.10.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 308
Replacement Battalion of 308th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 14
14th Charioteer Squadron
01.10.1947-01.10.1949
8. dělostřelecká brigáda
8th Artillery Brigade
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 1/261 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 1/308 /kanónová/
1st Artillery Battery /Gun/
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 2/261 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 2/308 /houfnicová/
2nd Artillery Battery /Canon/ of the 308th Artillery Battalion
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecká baterie 3/261 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecká baterie 3/308 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 308th Artillery Battalion
01.10.1947-01.09.1949
Dělostřelecký oddíl 261
261st Artillery Division
01.10.1947-04.11.1950
Dělostřelecký oddíl 308
308th Artillery Division
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
01.10.1947-01.09.1949
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 261
Replacement Battery
01.10.1947-04.11.1950
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 308
Replacement Battery of the 308th Artillery Battalion
DD.05.1949-01.04.1951
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 11
Replacement Battalion of 11th Artillery Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/11
1st Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/11
2nd Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/11
3rd Artillery Battery
01.10.1949-01.12.1950
Vozatajská rota 14
14th Charioteer Company
01.12.1950-09.05.1955
11. dělostřelecký pluk
11th Artillery Regiment
01.12.1950-01.01.1953
3. vozatajská rota
3rd Charioteer Company
01.03.1951-06.07.1954
10. protitankový dělostřelecký oddíl
10th Anti-Tank Artillery Division
09.05.1955-01.10.1958
49. dělostřelecký pluk
49th Artillery Regiment
01.11.1956-01.10.1957
18. automobilní dílny
18th Automobile Workshop
01.10.1957-01.10.1958
18. automobilní opravny
18th Automobile Workshop
01.10.1958-10.08.1960
18. prapor technického zabezpečení
18th Technical Supply Battalion
01.10.2001-01.10.2003
1. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
1st Radar Surveillance Group


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
pojmenovány po maršálu R. J. Malinovském
Zdroje:
Sources:
www.cassovia.sk, Vojenský archivEdit: Janko PALIGA (coord)
URL : https://www.valka.cz/Kosice-kasarny-Jana-Zizku-z-Trocnova-RRRR-RRRR-t91395#455346Verze : 0
MOD
Diskuse
Pozn.: Pôvodne tvorené dvomi samostatnými kasárňami oddelenými ulicou - Veľké delostrelecké kasárne a Malé delostrelecké kasárne. Po Druhej svetovej vojne bola ulica medzi nimi uzatvorená a vznikli jedny kasárne.
URL : https://www.valka.cz/Kosice-kasarny-Jana-Zizku-z-Trocnova-RRRR-RRRR-t91395#466751Verze : 1
MOD