Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva VI. sboru [1935-1938]

6th Corps Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 111
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 VI. sbor
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-25.09.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-DD.09.1938 Karger, Jan (brigádní generál)
00.09.1938-25.09.1938
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-31.12.1937 11. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-31.12.1937 12. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 111
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 11. divise
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 12. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond VI. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-VI-sboru-1935-1938-t110963#390132Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/6th-Corps-Artillery-Command-t110963#390132Version : 0
MOD