Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 10 [1923-1938]

10th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 10
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Lehký dělostřelecký pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 410
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-31.12.1937 10. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 10. divise
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.09.1930-23.01.1931 Klesnil, Bedřich (Podplukovník)
23.01.1932-DD.10.1932 Klesnil, Bedřich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 10
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-10-1923-1938-t120650#413798Verze : 1
MOD