Main Menu
User Menu

6. čs. střelecký pluk [1918-1920]

6th Czechoslovak Rifle Regiment

     
Název:
Name:
6. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
6. československý střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
6. československý pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
21.09.1920
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 6
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.10.1918-26.03.1920 2. československá střelecká divise
26.03.1920-25.04.1920 Velitelství československých jednotek Dálného východu
25.04.1920-21.06.1920 lodní transport
21.06.1920-21.09.1920 13. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
21.06.1920-21.09.1920 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
07.10.1918-DD.10.1918 Svátek, Josef (Podplukovník)
00.10.1918-01.12.1918 Krejčí, Ludvík (Podplukovník)
01.12.1918-29.12.1918 Krejčí, Ludvík (Plukovník)
29.12.1918-DD.10.1919 Jaroš, Jan (Major)
00.10.1919-07.07.1920 Jaroš, Jan (Podplukovník)
07.07.1920-21.09.1920 Mézl, Ondřej (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
07.10.1918-21.09.1920 střelecký pluk "Hanácký"
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/6-cs-strelecky-pluk-1918-1920-t120505#413444Verze : 3
MOD