Main Menu
User Menu

Mézl, Ondřej

     
Příjmení:
Surname:
Mézl
Jméno:
Given Name:
Ondřej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondřej Mézl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.12.1887 Klopotovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.09.1968 Los Angeles
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mezl-Ondrej-t57745#208628Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mézl
Jméno:
Given Name:
Ondřej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondřej Mézl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1898-01.09.1904 Zemská česká reálka, Prostějov
19.09.1904-09.02.1906 Česká státní reálka, Lipník nad Bečvou
15.02.1906-21.07.1906 Česká zemská vyšší reálka, Kroměříž
01.10.1907-15.08.1910 Vysoká škola technická, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.11.1910-15.02.1911 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.04.1921-DD.08.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.10.1928-DD.10.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
10.06.1916 poručík srbské armády
25.12.1916 poručík ruské armády
29.01.1918 poručík legií
01.06.1918 podkapitán legií
01.12.1919 major legií
01.04.1920 podplukovník ruských legií
01.09.1920 podplukovník pěchoty
28.06.1923 plukovník pěchoty
13.11.1930 brigádní generál
05.03.1936 divisní generál
01.02.1946 divisní generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
07.07.1920-21.09.1920 Velitel : 6. československý střelecký pluk
01.01.1924-31.12.1924 Velitel : Pěší pluk 1
00.12.1929-13.11.1930 Velitel : 13. pěší brigáda
13.11.1930-00.08.1931 Velitel : 13. pěší brigáda
DD.08.1931-DD.12.1933 Velitel : 9. pěší brigáda
DD.12.1933-15.10.1935 Velitel : 1. horská brigáda
00.09.1936-25.09.1938 Velitel : VI. sbor
24.09.1938-15.10.1938 Velitel : Velitelství XVI. hraničního pásma
15.12.1938-14.03.1939 Velitel : VI. sbor
DD.03.1939-DD.03.1939 Velitel : VI. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1910-DD.11.1910 Zeměbranecký pěší pluk č. 14, jednoroční dobrovolník
DD.11.1910-DD.02.1911 vojenské studium, Brno
DD.02.1911-DD.09.1911 Zeměbranecký pěší pluk č. 14, velitel pěší čety
DD.08.1914-DD.03.1915 Zeměbranecký pěší pluk č. 14, velitel pěší čety
DD.03.1915-DD.04.1915 Zeměbranecký pěší pluk č. 14, velitel pěší roty
07.04.1915 zajetí na východoevropském válčišti
07.04.1915-12.06.1916 ruské zajatecké tábory
12.06.1916-14.09.1916 4. srbský dobrovolnický pluk, velitel pěší čety
14.09.1916-24.12.1916 4. srbský dobrovolnický pluk, velitel pěší roty
24.12.1916-13.06.1917 Československý náhradní prapor, důstojnická skupina 13.06.1917-12.08.1917 Komise pro výstavbu československých vojenských jednotek, náborový důstojník
12.08.1917-12.10.1917 6. československý střelecký pluk, velitel pěší čety
12.10.1917-03.06.1918 6. československý střelecký pluk, velitel průzkumného oddílu
03.06.1918-10.08.1918 6. československý střelecký pluk, velitel improvizovaného obrněného vlaku
10.08.1918-20.08.1918 6. československý střelecký pluk, velitel průzkumného oddílu
20.08.1918-01.10.1918 6. československý pěší pluk, velitel průzkumného oddílu
01.10.1918-07.10.1918 6. československý pěší pluk, velitel praporu
07.10.1918-17.01.1919 6. československý střelecký pluk, velitel praporu
17.01.1919-07.07.1920 6. československý střelecký pluk, zástupce velitele pluku
07.07.1920-24.09.1920 6. československý střelecký pluk, velitel pluku
24.09.1920-DD.04.1921 Hraničářský prapor 6, velitel
DD.04.1921-DD.08.1921 vojenské studium, Praha
DD.08.1921-01.01.1924 Hraničářský prapor 6, velitel
01.01.1924-01.01.1925 Pěší pluk 1, velitel
01.01.1925-09.03.1925 Zahraniční oddělení presidiálního odboru ministerstva, referent
09.03.1925-30.09.1928 Úřad vojenského přidělence Republiky československé v Bělehradě, vojenský přidělenec
01.10.1928-15.10.1929 vojenské studium, Praha
15.10.1929-01.12.1929 Pěší pluk 8, velitel
01.12.1929-DD.05.1931 13. pěší brigáda, velitel
DD.05.1931-02.04.1933 9. pěší brigáda, velitel
02.04.1933-30.06.1936 1. horská brigáda, velitel
30.06.1936-26.09.1938 VI. sbor, velitel
26.09.1938-06.12.1938 XVI. hraniční pásmo, velitel
06.12.1938-14.03.1939 VI. sbor, velitel
DD.01.1940-DD.02.1940 odchod do exilu
DD.03.1940-13.08.1940 Československá vojenská správa, pověřenec pro jihovýchodní Evropu
13.08.1940-30.11.1943 Československá vojenská mise pro Blízký východ, náčelník mise
26.04.1944-28.07.1944 Československá vojenská mise u 21. skupiny armád, náčelník mise
28.07.1944-02.05.1945 Československá vojenská mise u spojeneckého hlavního velitelství, náčelník mise
02.05.1945-01.01.1946 dovolená s čekaným
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1926

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1926

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-

DD.MM.1928

Řád Spasitele zlatý kříž - 4. třída
Order of Redeemer Golden Cross -4th Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1929

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1941

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1942

Řád Spasitele komandér - 3. třída
Order of Redeemer Commander - 3rd Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1942

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1943

Řád Nilu - komandér
Order of Nile 3rd Class
Nishan al-Nil
-

DD.MM.1943

Řád polského znovuzrození 2. třída
Order of Polonia Restituta 2nd Class
Order Odrodzenia Polski II Klasa
-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Africká hvězda
Africa Star
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1945

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire(4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1948

Bachmačská pamětní medaile
Commemorative medal of Battle of Bachmach
-

DD.MM.1948

Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého
Commemorative Medal of 6th Shooting Regiment "Hanacky"
Pamětní odznak 6. střeleckého pluku hanáckého.
-


Poznámka:
Note:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Klobouk, Zdeněk - Indrák, Petr: Divizní generál Ondřej Mézl v kontextu doby. Tovačov, Tovačovský zámek o. p. s. 2010.
URL : https://www.valka.cz/Mezl-Ondrej-t57745#375419Verze : 0
MOD
Narozen 2.12.1887 Klopotovice ( okr. Přerov )
Zemřel 6.9.1968 USA - Kalifornie


1910 nastoupil jako jednoroční dobrovolník presenční službu, absolvoval školu pro důstojníky v záloze


1911 odešel do civilu a pracoval jako úředník v Brně


1914 po mobilisaci odvelen na ruskou frontu v řadách 14. zeměbraneckého polního pluku


7.4.1915 přešel na ruskou stranu, zajat v hodnosti praporčíka


V srpnu 1915 podal přihlášku do čs. družiny


1.7.1917 presentován u čs. vojska v Rusku, v hodnosti podporučíka zařazen k 6. střeleckému pluku jako velitel zvědné roty, účastní se bitvy u Zborova


1918 v bitvě u Bachmače


1919 velitelem obrněného vlaku


1920 přešel v hodnosti majora z čs. legií do stavu čs. armády


1920 podplukovník


1925 - 1927 Vojenský atašé v Jugoslávii


1929 - 1931 Velitel 13. brigády


1931 - 1933 Velitel 9. brigády


1.1.1936 divizní generál


1936 - 1938 Velitel VI sboru


1938 Velitel pohraničního pásma XVI Košice


V roce 1939 po okupaci se zapojil do činnosti odbojové skupiny Obrana národa, hrozilo mu však zatčení a proto unikl do Francie


13.8.1940 Vedoucí československé vojenské mise na Středním východě, používal krycí jméno Andrej Gak


1945 zástupce čs. armády u nejvyššího velitele spojeneckých sil na Západě


Na podzim 1945 penzionován


1948 po únoru emigroval do Anglie a poté se odstěhoval do USA, v ČR degradován na vojína a zbaven všech vyznamenání


do 1968 žil v Kalifornii a aktivně se zapojoval do činnosti v krajanských spolcích


6.9.1968 v USA umírá


1991 posmrtně rehabilitován


28.10.2009 udělen Řád Bílého lva im memoriamJeho manželka byla za 2. sv. války vězněna.Zdroj: http: www.generals.dk
https://www.vuapraha.army.cz/
https://obeclegionarska.cz/aktualne/?aid=104
URL : https://www.valka.cz/Mezl-Ondrej-t57745#325181Verze : 0