Main Menu
User Menu

Pěší pluk 6 [1920-1938]

6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 6
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
6. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk č. 54
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 206
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.09.1920-31.12.1937 13. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 7. divise
Dislokace:
Deployed:
21.09.1920-24.09.1938 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
21.09.1920-22.02.1921 Jaroš, Jan (podplukovník pěchoty)
22.02.1921-16.12.1921 Kroutil, Josef (podplukovník pěchoty)
16.12.1921-23.10.1922 Kroutil, Josef (plukovník pěchoty)
23.10.1922-21.12.1922 Raynoschek, Emil (podplukovník pěchoty)
21.12.1922-29.12.1922 Koutný, Ondřej (podplukovník pěchoty)
29.12.1922-30.09.1927 Koutný, Ondřej (plukovník pěchoty)
30.09.1927-18.09.1928 Pospíšil, Josef (podplukovník generálního štábu)
18.09.1928-30.07.1932 Koutný, Ondřej (plukovník pěchoty)
30.07.1932-05.02.1934 Kravák, František (plukovník pěchoty)
05.02.1934-17.08.1934 Hajda, Čeněk (podplukovník pěchoty)
17.08.1934-30.09.1936 Kravák, František (plukovník pěchoty)
30.09.1936-22.12.1936 Hajda, Čeněk (podplukovník pěchoty)
22.12.1936-24.09.1938 Hajda, Čeněk (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1937-24.09.1938 IV. prapor pěšího pluku 6

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
21.09.1920-09.10.1937 Pěší pluk "Hanácký"
09.10.1937-24.09.1938 Pěší pluk "Hanácký generála Janina"
Vyznamenání:
Decorations:
21.09.1920 Válečný kříž 1914-1918
15.03.1921 Válečný kříž 1914-1918
21.09.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 6 "Hanácký"
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé. Praha, Libri 2006, s. 487.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-6-1920-1938-t103695#413224Verze : 4
MOD