Main Menu
User Menu

Pěší pluk 6 [1920-1938]

6th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 6
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
6. československý střelecký pluk Pěší pluk č. 54
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 206
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.09.1920-31.12.1937 13. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 7. divise
Dislokace:
Deployed:
21.09.1920-24.09.1938 Olomouc, Hanácké kasárny /

Velitel:
Commander:
21.09.1920-22.02.1921 Jaroš , Jan (Podplukovník)
22.02.1921-16.12.1921 Kroutil , Josef (Podplukovník)
16.12.1921-23.10.1922 Kroutil , Josef (Plukovník)
23.10.1922-21.12.1922 Raynoschek , Emil (Podplukovník)
21.12.1922-29.12.1922 Koutný , Ondřej (Podplukovník)
29.12.1922-30.09.1927 Koutný , Ondřej (Plukovník)
30.09.1927-18.09.1928 Pospíšil , Josef (Podplukovník)
18.09.1928-30.07.1932 Koutný , Ondřej (Plukovník)
30.07.1932-05.02.1934 Kravák, František (Plukovník)
05.02.1934-17.08.1934 Hajda, Čeněk (Podplukovník)
17.08.1934-30.09.1936 Kravák, František (Plukovník)
30.09.1936-22.12.1936 Hajda, Čeněk (Podplukovník)
22.12.1936-24.09.1938 Hajda, Čeněk (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1937-24.09.1938 IV. prapor pěšího pluku 6

Ručně vyplněné položky:
21.09.1920-24.09.1938 I. prapor 6. pěšího pluku
21.09.1920-24.09.1938 II. prapor 6. pěšího pluku
21.09.1920-24.09.1938 III. prapor 6. pěšího pluku
01.10.1937-24.09.1937 IV. prapor 6. pěšího pluku
21.09.1920-24.09.1938 Náhradní prapor 6. pěšího pluku
21.09.1920-24.09.1938 Pomocná rota 6. pěšího pluku
21.09.1920-24.09.1938 Technická rota 6. pěšího pluku
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní 6. pěšího pluk
Čestný název:
Honorary Name:
21.09.1920-09.10.1937 Hanácký pěší pluk
09.10.1937-24.09.1938 Hanácký pěší pluk generála Janina
Vyznamenání:
Decorations:
21.09.1920 Válečný kříž 1914-1918 s divisní pochvalou
15.03.1921 Válečný kříž 1914-1918
21.09.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
11.03.1928 pluku udělena kopie praporu 6. československého střeleckého pluku
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond 6. pěší pluk
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-6-1920-1938-t103695#413224Verze : 1
MOD