Main Menu
User Menu

331. pěší divize [1941-1943]

331st Infantry Division / 331. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
331. pěší divize
Originální název:
Original Name:
331. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.12.1943
Nástupce:
Successor:
331. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.12.1941-DD.03.1942 ?
DD.03.1942-DD.05.1942 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1942-21.06.1942 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
21.06.1942-DD.01.1943 LVI. tankový sbor
DD.01.1943-DD.02.1943 Skupina armád Střed
DD.02.1943-DD.03.1943 LIX. armádní sbor
DD.03.1943-DD.05.1943 XXXXIII. armádní sbor
DD.05.1943-30.12.1943 II. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
18.12.1941-30.12.1941 Hengen, Fritz (Generalleutnant)
30.12.1941-22.02.1943 Beyer, Franz Waldemar (General der Infanterie)
22.02.1943-30.12.1943 Rhein, Karl Ludwig (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.12.1941-30.12.1943 Dělostřelecký pluk 331

Ručně vyplněné položky:
18.12.1941-30.12.1943 Divizní jednotky 331
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/331-pesi-divize-1941-1943-t11475#487666Verze : 0
MOD
331. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/331-pesi-divize-1941-1943-t11475#36669Verze : 0
MOD
Operace:
Rakousko (12/1941 - 02/1942)
Východní fronta - střední sektor (02/1942 - 09/1943)
Východní fronta - severní sektor (09/1943 - 12/1943)

Organizace:
Pěší pluk 557
Pěší pluk 558
Pěší pluk 556
Dělostřelecký pluk 331
Zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/331-pesi-divize-1941-1943-t11475#36672Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 331. Infanterie Division:


Max Friedrich 3/15/1944
Erich Messinger 10/16/1944
Karl Wettengel 1/24/1944
URL : https://www.valka.cz/331-pesi-divize-1941-1943-t11475#36675Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ


12. 1941
formovanie vo WK IV

1.-2. 1942
presun

Mitte3.-4. 1942
XXXX
4. Armee
Mitte
Juhnov (Rusko)


5.-12. 1942
LVI
4. Armee
Mitte
Juhnov


1. 1943
presun

Mitte
Juhnov


2. 1943
LIX
3. Pz. Armee
Mitte
Veliž (Smolenskaja oblasť, Rusko)


3.-4. 1943
XXXXIII
3. Pz. Armee
Mitte
Veliž


5. 1943 - 2. 1944
II
16. Armee
Nord
Neveľ (Rusko)


3. 1944
reformovanie divízie


Nemecko


4.-7. 1944
záloha
15. Armee
D / B
Calais (Francúzsko)


8. 1944
LXXIV
5. Pz. Armee
B
Normandia


9. 1944 (zvyšky divízie)
LXVII
15. Armee
B
Holandsko
URL : https://www.valka.cz/331-pesi-divize-1941-1943-t11475#140352Verze : 0
MOD