Main Menu
User Menu

10. polní divize (L) [1943-1944]

10th Field Division (L)

10. Feld-Division (L)

     
Název:
Name:
10. polní divize (L)
Originální název:
Original Name:
10. Feld-Division (L)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polní divize letectva 10
Datum zániku:
Disbanded:
03.02.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1943-01.01.1944 L. armádní sbor
01.01.1944-12.02.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
Dislokace:
Deployed:
01.11.1943-DD.MM.RRRR Detmold, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1943-05.11.1943 Wadehn, Walter (Generalmajor)
05.11.1943-29.01.1944 Wedel, Hermann von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1943-03.02.1944 Eppendorff, Henning (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1943-03.02.1944 Myslivecký pluk 19 (L)
01.11.1943-03.02.1944 Myslivecký pluk 20 (L)
01.11.1943-03.02.1944 Dělostřelecký pluk 10 (L)
01.11.1943-03.02.1944 Divizní jednotky 10 (L)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
10. polní divize (L) byla zničena v únoru 1944 a její zbylý personál byl absorbován 170. pěší divize, Artillerie-Stab z.b.V. 931, Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung 1004 and Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung 1003.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/10-polni-divize-L-1943-1944-t114491#398598Verze : 0
MOD
1943-1944Divizní jednotky 10 (L) Division Units 10 (L) Divisions-Einheit 10 (L)
protitankový oddíl 10 (L) Anti-tank Section 10 (L) Panzerjäger-Abteilung 10 (L)
velitelství podpůrných jednotky 10. polní divize (L) Commander of Division Supply Troop 10 (L) Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 10 (L)
administrativní služba 10. polní divize (L) Administration Service 10 (L) Verwaltungsdienste 10 (L)
zdravotnická služba 10. polní divize (L) Medical Service 10 (L) Sanitätsdienste 10 (L)
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/10-polni-divize-L-1943-1944-t114491#398599Verze : 0
MOD