Main Menu
User Menu

Infanterieführer III [1934-1935]

Infanterieführer III

     
Název:
Name:
Infanterieführer III
Originální název:
Original Name:
Infanterieführer III
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1934
Předchůdce:
Predecessor:
8. (pruský) pěší pluk a 12. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1935
Nástupce:
Successor:
18. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1934-dd.mm.rrrr Vojenský okruh III
dd.mm.rrrr-15.10.1935 Vojenský okruh VIII
Dislokace:
Deployed:
01.10.1934-15.10.1935 Liegnitz /
Velitel:
Commander:
01.10.1934-15.10.1935 Hoth, Hermann (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1934-15.10.1935 Piekenbrock, Hans (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1934-15.10.1935 Pěší pluk "Görlitz"
01.10.1934-15.10.1935 Pěší pluk "Glogau"
01.10.1934-15.10.1935 Dělostřelecký pluk "Glogau"
01.10.1934-15.10.1935 Ženijní prapor "Glogau"
01.10.1934-15.10.1935 Zpravodajský oddíl "Liegnitz"
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Infanterieführer III bylo krycí označení pro nově vznikající 18. pěší divizi (oficiálně ustanovenou 15.10.1935).
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Infanteriefuehrer-III-1934-1935-t110383#389000Verze : 1
MOD