Main Menu
User Menu

18. pěší divize [1935-1940]

18th Infantry Division

18. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
18. pěší divize
Originální název:
Original Name:
18. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Infanterieführer III
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1940
Nástupce:
Successor:
18. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 XI. armádní sbor
DD.10.1939-23.10.1939 VIII. armádní sbor
23.10.1939-25.10.1939 XI. armádní sbor
25.10.1939-05.11.1939 XXVII. armádní sbor
05.11.1939-30.05.1940 IV. armádní sbor
30.05.1940-05.06.1940 X. armádní sbor
05.06.1940-06.06.1940 I. armádní sbor
06.06.1940-09.06.1940 XXVIII. armádní sbor
09.06.1940-21.06.1940 X. armádní sbor
21.06.1940-30.06.1940 XXVIII. armádní sbor
30.06.1940-07.07.1940 X. armádní sbor
07.07.1940-24.07.1940 Vojenské velitelství Francie
24.07.1940-14.09.1940 XXII. armádní sbor (motorizovaný)
14.09.1940-30.09.1940 Standortkommandantur Paris
30.09.1940-01.11.1940 VIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Liegnitz, ? /
Velitel:
Commander:
15.10.1935-01.04.1938 Hoth, Hermann (Generalleutnant)
01.04.1938-26.08.1939 Manstein, Erich von (Generalleutnant)
26.08.1939-01.11.1940 Cranz, Friedrich Carl (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-06.10.1936 Piekenbrock, Hans (Major)
06.10.1936-28.01.1938 Schmundt, Rudolf (Major)
DD.MM.1939-05.11.1939 Strachwitz, Mauritz Freherr von (Oberstleutnant)
06.11.1939-09.07.1940 Schmidt von Altenstadt, Hans Georg (Major)
10.07.1940-01.11.1940 Nolte, Heinrich (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 18
15.10.1935-02.03.1940 Protitankový oddíl 18
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 30
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 51
15.10.1935-01.11.1940 Ženijní prapor 18
25.08.1939-01.11.1940 Průzkumný oddíl 18
26.08.1939-05.01.1940 Polní náhradní prapor 18
02.03.1940-01.11.1940 Oddíl stíhačů tanků 18

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 30
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 51
15.10.1935-01.11.1940 Pěší pluk 54
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 18
15.10.1935-01.11.1940 Dělostřelecký pluk 54 (I., II.)
15.10.1935-01.11.1940 Divizní jednotky 18
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1935-1940-t10628#398303Verze : 1
MOD
18. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1935-1940-t10628#32527Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerabwehr-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
1936Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
pozorovací oddíl 18 Observation Section 18 Beobachtung-Abteilung 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerabwehr-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
1937Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
kulometný prapor 38 Machinegun Battalion 38 Maschinengewehr-Bataillon 38
pozorovací oddíl 18 Observation Section 18 Beobachtung-Abteilung 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerabwehr-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
1938Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
kulometný prapor 48 Machinegun Battalion 48 Maschinengewehr-Bataillon 48
pozorovací oddíl 18 Observation Section 18 Beobachtung-Abteilung 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerabwehr-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
? ? Kraftfahr-Abteilung 8
1939Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
pozorovací oddíl 18 Observation Section 18 Beobachtung-Abteilung 18
průzkumný oddíl 18 Reconnaissance Section 18 Aufklärungs-Abteilung 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerabwehr-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
podpůrná jednotka 18. pěší divize Infantry Division Supply Unit 18 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 18
administrativní služba 18. pěší divize Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. pěší divize Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
veterinární rota 18 Veterinary Company 18 Veterinär-Kompanie 18
polní pošta 18 Field Post 18 Feldpostamt 18
jednotka polního četnictva 18 Military Police Troop 18 Feldgendarmerietrupp 18
1940Divizní jednotky 18 Division Units 18 Divisions-Einheit 18
průzkumný oddíl 18 Reconnaissance Section 18 Aufklärungs-Abteilung 18
protitankový oddíl 18 Anti-tank Section 18 Panzerjäger-Abteilung 18
ženijní prapor 18 Pioneer Battalion 18 Pionier-Bataillon 18
polní doplňovací prapor 18 Field Replacement Battalion 18 Felderstatz-Bataillon 18
spojovací oddíl 18. pěší divize Infantry Division Signal Section 18 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 18
podpůrná jednotka 18. pěší divize Infantry Division Supply Unit 18 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 18
administrativní služba 18. pěší divize Administrative Service 18 Verwaltungsdienste 18
zdravotnická služba 18. pěší divize Medical Service 18 Sanitätsdienste 18
veterinární rota 18 Veterinary Company 18 Veterinär-Kompanie 18
polní pošta 18 Field Post 18 Feldpostamt 18
jednotka polního četnictva 18 Military Police Troop 18 Feldgendarmerietrupp 18
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1935-1940-t10628#398305Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 18. Infanterie Division:


Bruno Chrobeck 7/4/1940
Friedrich-Karl Cranz 6/29/1940
Friedrich Herrlein 9/22/1941
Hermann Recknagel 8/5/1940
Dietrich Steinhardt 10/27/1939
Josef Stolz 10/27/1939
Gerhard Voigt 6/25/1940
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1935-1940-t10628#32531Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39
XI.
10. Armee
Süd
Kutno, Varšava


12.39
Záloha
6. Armee
B
Západní Německo


1.40 - 5.40
IV.
6. Armee
B
dolní tok Rýna, Ypern


6.40
Záloha
OKH
-
Francie


7.40 - 9.40
XXII.
2. Armee
C
Francie, oblast Le Mans


10.40

BdE
-
(Wehrkreis VIII)


URL : https://www.valka.cz/18-pesi-divize-1935-1940-t10628#123930Verze : 0