Main Menu
User Menu

Kloud, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Kloud
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kloud
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RTDr. Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.02.1889 Velké Hyčice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.09.1969 Plzeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel 2. divise
Velitel 32. hraniční oblast
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kloud-Jan-t104652#375277Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kloud
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Kloud
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.06.1907 Státní reálka, Plzeň
DD.10.1907-DD.07.1912 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.11.1917-DD.03.1918 Důstojnický kurs, Cognac
DD.03.1918-DD.04.1918 Důstojnický kulometný kurs, Saint-Yzier
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.05.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
07.03.1918 poručík legií
12.12.1918 kapitán legií
01.06.1919 kapitán pěchoty
01.10.1919 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
16.02.1935 brigádní generál
01.10.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.12.1921-DD.09.1924 Náčelník štábu : 9. divise
00.02.1926-04.05.1928 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
04.05.1928-00.10.1929 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
15.10.1929-01.12.1930 Velitel : Pěší pluk 5
04.08.1931-21.12.1933 Velitel : Pěší pluk 5
31.12.1933-16.02.1935 Velitel : 4. pěší brigáda
16.02.1935-30.11.1937 Velitel : 4. pěší brigáda
30.11.1937-24.09.1938 Velitel : 2. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 32. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, Wien
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, Wien
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, Wien
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, východoevropské válčiště
10.12.1914-10.12.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.12.1914-DD.09.1917 ruské zajatecké tábory
DD.09.1917-DD.11.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, východoevropské válčiště a přesun
DD.11.1917-DD.04.1918 vojenské studium, Cognac a Saint-Yzier
DD.04.1918-DD.02.1919 velitel kulometné roty 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště, přesun a slezské válčiště
DD.02.1919-DD.11.1919 velitel praporu 23. československého střeleckého pluku, slezské a slovenské válčiště
DD.11.1919-DD.05.1921 pobočník velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.05.1921-DD.11.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 21, Čáslav
DD.11.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1924 náčelník štábu Divise 9, Trnava
DD.09.1924-DD.10.1925 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1925-DD.10.1929 přednosta 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.10.1929-DD.01.1931 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.01.1931-DD.08.1931 vojenské studium, Praha
DD.08.1931-DD.12.1933 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.12.1933-DD.11.1937 velitel Pěší brigády 4, Cheb
DD.11.1937-DD.09.1938 velitel Divise 2, Plzeň
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 32, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Divise 2, Plzeň
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1926

Řád Sv. Sávy 4. třída
Order of St. Sava 4th Class
Орден Светог Саве 4. ред
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1928

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1928

Řád polského znovuzrození 4. třída
Order of Polonia Restituta 4th Class
Order Odrodzenia Polski IV Klasa
-

DD.MM.1931

Řád Fénixe 3. třída
Order of Phoenix 3rd Class
Τάγμα του Φοίνικος Ταξιάρχης
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kloud-Jan-t104652#375278Verze : 0
MOD