Main Menu
User Menu

561. divize lidových granátníků [1944-1945]

561st People's Grenadier Division

561. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
561. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
561. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
561. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.11.1944 XXVII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 3. tanková armáda
DD.12.1944-DD.02.1945 IX. armádní sbor
DD.02.1945-09.04.1945 Pevnost Královec
Dislokace:
Deployed:
09.10.1944-DD.MM.RRRR Virbalis, ? /
DD.MM.RRRR-09.04.1945 Královec, ? /
Velitel:
Commander:
09.10.1944-DD.03.1945 Gorn, Walter (Generalmajor)
DD.03.1945-09.04.1945 Becker, ? (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-09.04.1945 Divizní jednotky 1561
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/561-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10269#465272Verze : 0
MOD
561. Volksgrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/561-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10269#31112Verze : 0
MOD
561. Volksgrenadier-Division byla zničena u Královce (Kaliningradu / Köningsbergu) v dubnu 1945.

Operace:
Polsko a Východní Prusko (10/1944 - 04/1945)
URL : https://www.valka.cz/561-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10269#31114Verze : 0
MOD