Main Menu
User Menu

560. divize lidových granátníků [1944-1945]

560th People's Grenadier Division

560. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
560. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
560. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
560. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.08.1944-DD.11.1944 Armáda Norsko
DD.11.1944-DD.01.1945 Wehrmacht-Befehlshaber Dänemark
DD.01.1945-DD.02.1945 II. tankový sbor SS
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.08.1944-10.11.1944 Hofmann, Erich (Generalleutnant)
10.11.1944-31.03.1945 Bader, Rudolf (Generalmajor)
31.03.1945-DD.04.1945 Langhäuser, Rudolf (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.08.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 1560
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/560-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10268#465263Verze : 0
MOD
560. Volksgrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/560-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10268#31110Verze : 0
MOD
Operace:
Norsko (09/1944 - 11/1944)
Dánsko (11/1944 - 12/1944)
Ardenny (12/1944 - 01/1945)
západní Německo (01/1945 - 04/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 1128
Granátnický pluk 1129
Granátnický pluk 1130
Dělostřelecký pluk 1560
Protitankový prapor (motorizovaný) 1560
Spojovací prapor 1560
Ženijní prapor 1560
Zásobovací jednotky 1560
URL : https://www.valka.cz/560-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10268#31113Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944 - listopad 1944
záloha
AOK Norwegen

Moss
prosinec 1944
záloha
W. Befh. Dänemark

Kolding
leden 1945
II.SS
6. Pz. Armee
B
Ardeny
únor 1945
LXXX
7. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
březen 1945(bojová skupina)
LXXX
7. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
URL : https://www.valka.cz/560-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10268#181057Verze : 0