Main Menu
User Menu

548. divize lidových granátníků [1944-1945]

548th People's Grenadier Division

548. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
548. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
548. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
548. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-DD.11.1944 XXXX. tankový sbor
DD.11.1944-DD.04.1945 IX. armádní sbor
DD.04.1945-09.04.1945 -
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-09.04.1945 Sudau, Erich (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-09.04.1945 Divizní jednotky 1548
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/548-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10262#465175Verze : 0
MOD
548. Volksgrenadier-Division byla zničena v bitvě o Köningsberg v dubnu 1945.

Operace:
Polsko a Východní Prusko (10/1944 - 04/1945)
URL : https://www.valka.cz/548-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10262#31100Verze : 0
MOD
Nositel Rytířského kříže který byl příslušník 548. Volksgrenadier Division:
jméno
měsíc/den/rok
Josef Steiof
10/22/1944
URL : https://www.valka.cz/548-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10262#178395Verze : 0
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944
XL
3. Pz. Armee
Mitte
Litva
listopad 1944 - leden 1945
IX
3. Pz. ArmeeMitte
Tilsit
únor 1945 - březen 1945 (štáb)
IX
Samland
Nord
Samland(Norsko)
duben 1945
neznámo
neznámo
neznámo
neznámo
URL : https://www.valka.cz/548-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10262#178396Verze : 0