Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

📕5.004 🕔15.12.2010

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu

📕11.135 🕔15.12.2010

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorého vymedzenie je dodnes predmetom diskusie. Niektorí vedci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou a niektorí nie. V tejto práci sa budovanie štátu prekrýva s procesom postkonfliktnej rekonštrukcie vzhľadom k tomu, že budovanie štátu sa začalo po skončení konfliktu, respektíve po Indočínskej vojne. Chápe sa ako obnova socioekonomickej a politickej štruktúry spoločnosti po skončení konfliktu medzinárodnými aktérmi aj zasiahnutým štátom.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké

📕11.606 🕔15.12.2010

Pri identifikovaní príčin neúspechu budovania štátu v JV, ktoré stáli na strane USA postupujem podľa hladín analýzy zahraničnej politiky USA. Zahraničnú politiku budem analyzovať na nasledovných štyroch hladinách analýzy – na hladine medzinárodného systému, hladine štátu, hladine domácich vplyvov a hladine jednotlivca.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam

📕10.953 🕔15.12.2010

Pri identifikovaní faktorov neúspechu budovania štátu, ktoré stáli na strane samotného Južného Vietnamu som postupovala podľa štyroch pilierov – bezpečnosť , spravodlivosť a uzmierenie, sociálny a ekonomický program a vládnutie a politická účasť - ktoré vymedzujú úspešné vybudovanie štátu.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

📕9.597 🕔15.12.2010

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

📕5.097 🕔15.12.2010

Použité zdroje

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy

📕14.693 🕔15.12.2010

Prílohy

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod

📕10.341 🕔15.12.2010

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Zobrazit celý článek

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver

📕8.487 🕔15.12.2010

Program budovania štátu v Južnom Vietname začali USA v roku 1954 po Ženevských dohodách. Ženevské dohody ukončili Indočínsku vojnu a stanovili provizórnu hranicu rozdeľujúcu Vietnam na Vietnamskú demokratickú republiku a Južný Vietnam. Cieľom USA bolo vybudovať funkčný štát, ktorý by slúžil ako obranný val proti šíreniu komunistickej expanzie do ďalších krajín v Ázii. Tento pokus sa skončil neúspechom a vyvrcholil kapituláciou juhovietnamskej vlády po príchode severovietnamských vojsk do Saigonu v roku 1975. V nasledujúcom roku bol Južný Vietnam oficiálne zjednotený so Severným Vietnamom a vznikla Vietnamská socialistická republika.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře