Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

Autor : 🕔15.12.2010 📕7.859

Seriál

 1. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname
 2. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod
 3. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu
 4. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké
 5. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam
 6. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory
 7. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver
 8. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy
 9. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.[210]

Po Ženevskej konferencii sa VDR nikdy nevzdala svojho cieľu zjednotiť celý Vietnam pod jej vedením. Prvotne vláda Severného Vietnamu chcela získať moc v JV prostredníctvom politických prostriedkov, pretože verila, že vyhrajú voľby, ktoré sa mali konať podľa Ženevských dohôd v celom Vietname. Avšak po vzniku Vietnamskej republiky za pomoci USA a zrušení celovietnamských volieb Diemom, VDR upustila od stratégie zjednotenia politickou cestou a v roku 1959 prešla ku stratégii ozbrojeného boja.[211] VDR podporovala juhovietnamských komunistických povstalcov Vietkongu v ich snahe zvrhnúť oficiálnu juhovietnamskú vládu. Pre Vietkong mala značný význam Severovietnamská armáda, ktorá poskytovala pomoc v podobe vojenských a politických kádrov, dodávok zbraní, materiálu a výcviku. V polovici 60. rokoch boli oslabené jednotky Vietkongu doplňované vojakmi Severovietnamskej armády.[212] Severovietnamská pomoc povstalcom v JV bola dodávaná cez Ho Či Minhovu cestu, ktorí bola tvorená z rozvetvenej sieti ciest pozdĺž juhovietnamských hraníc s Laosom a Kambodžou.[213] V roku 1964 prvé jednotky Severovietnamskej armády začali prenikať cez Laos a Kambodžu na územie JV a postupne sa jej počet zvyšoval. Neskôr bolo vytvorené spoločné vojenské velenie pre JV.[214] Vláda JV preto musela čeliť dvojitej hrozbe, nielen útokom komunistických povstalcov v JV, ale aj Severovietnamskej armáde. Útoky VDR boli jedným z faktorov, ktoré sa podieľali na neúspešnom realizovaní programov. Predovšetkým sa jednalo o programy ktoré mali zaistiť bezpečnosť obyvateľstva, čím sa VDR významne podieľala na zhoršení bezpečnostnej situácie v JV. Spolu s Vietkongom zahájila Severovietnamská armáda tri veľké ofenzívy – Tet ofenzívu v roku 1964, Veľkonočnú ofenzívu v roku 1972 a rozhodujúcu ofenzívu v roku 1975, po ktorej juhovietnamská vláda kapitulovala.[215]

Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika nepriamo vplývali na budovanie štátu v JV. Obidva komunistické štáty podporovali VDR, nielen slovne, ale jej aj poskytovali jej materiálnu pomoc a Vietkong disponoval zbraňami, ktoré pochádzali aj z Číny aj zo Sovietskeho zväzu. Táto pomoc tak nepriamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády vytvoriť bezpečné prostredie. Ich podpora nevychádzala len z spriaznenosti komunistických štátov, ale hlavne odrážala ich vlastné záujmy v tomto regióne.

Po Ženevských dohodách juhovýchodná Ázia nebola prioritou pre sovietsku zahraničnú politiku. ZSSR akceptoval rozdelenie Vietnamu a podporoval od tej doby hanojskú žiadosť o znovuzjednotenie len formálne. Sovietsky zväz síce poskytoval hospodársku pomoc a ľahké zbrane Severnému Vietnamu, ale odmietal severovietnamské požiadavky o dodávky ť ažkej vojenskej techniky. Dokonca kritizoval Hanoj za odmietanie sovietskej politiky mierovej koexistencie. V ďalších rokoch sa vzť ahy medzi VDR a ZSSR len zhoršovali. Obrat nastal po zmene sovietskeho vedenia v roku 1964, ktoré videlo vo vietnamskom konflikte možnosť zabrániť dominantnému postaveniu Čínskej ľudovej republiky v juhovýchodnej Ázii. Okrem toho sa obávalo, že prehliadanie hanojského režimu môže mať destabilizačný dopad na východoeurópske krajiny a poškodiť povesť Sovietskeho zväzu. Táto zmena smerovania sovietskej zahraničnej politiky nepriamo ovplyvnila rozhodnutie VDR vojensky zasiahnuť do bojov v JV.

Čínske vedenie si nárokovalo na dominantné postavenie v juhovýchodnej Ázii a snažilo sa obmedziť sovietsky vplyv v tomto regióne. Čína preto podporovala VDR a poskytovala jej hospodársku a vojenskú pomoc. V decembri 1964 Peking podpísal s Hanojom dohodu o prípadnom vyslaní čínskych vojakov, ktorí by pomáhali VDR v boji proti USA.

Čínska a sovietska podpora VDR a od roku 1965 tiež FNO mala pre vietnamských komunistov rozhodujúci význam. Rovnako ako materiálna pomoc mala význam aj ich odstrašujúca vojenská sila, ktorú si USA uvedomovali. Severovietnamská politika k Číne a Sovietskemu zväzu pomohla krajine získať od nich významnú hospodársku a vojenskú pomoc. Napriek tejto čínskej a sovietskej podpore sa ani ani Číne ani Sovietskemu zväzu nepodarilo získať podstatný vplyv na Severný Vietnam.[216]

Poznámky

[210] SHAPLEN, R.: The lost revolution: Vietnam 1945 – 1965, s. 359.

[211] SCHANDLER, H. Y: Ngo Dinh Diem: Washington's FRANKENSTEIN MONSTER? s. 37.

[212] ROTTMAN, G. L., GERRARD H.: Bojovníci Vietkongu, s. 3.

[213] SCHANDLER, H. Y: Ngo Dinh Diem: Washington's FRANKENSTEIN MONSTER? s. 37.

[214] FREY, F.: Dějiny vietnamské války. Tragedie v Asii a konec amerického snu, s. 85.

[215] ANDRADE, D., WILLBANKS, J. H.: CORDS/Phoenix: Counterinsurgency Lessons from Vietnam for the Future, s. 9. Dostupné z https://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/MarApr06/AndradeWillbanks.pdf.

[216] FREY, F.: Dějiny vietnamské války. Tragedie v Asii a konec amerického snu, s. 86 - 89.

Seriál

 1. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname
 2. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod
 3. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu
 4. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké
 5. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam
 6. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory
 7. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver
 8. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy
 9. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2010 📕7.859

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago