Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

Autor : 🕔15.12.2010 📕7.611

Seriál

 1. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname
 2. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod
 3. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu
 4. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké
 5. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam
 6. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory
 7. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver
 8. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy
 9. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Podobné články

Další články autora

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.[210]

Po Ženevskej konferencii sa VDR nikdy nevzdala svojho cieľu zjednotiť celý Vietnam pod jej vedením. Prvotne vláda Severného Vietnamu chcela získať moc v JV prostredníctvom politických prostriedkov, pretože verila, že vyhrajú voľby, ktoré sa mali konať podľa Ženevských dohôd v celom Vietname. Avšak po vzniku Vietnamskej republiky za pomoci USA a zrušení celovietnamských volieb Diemom, VDR upustila od stratégie zjednotenia politickou cestou a v roku 1959 prešla ku stratégii ozbrojeného boja.[211] VDR podporovala juhovietnamských komunistických povstalcov Vietkongu v ich snahe zvrhnúť oficiálnu juhovietnamskú vládu. Pre Vietkong mala značný význam Severovietnamská armáda, ktorá poskytovala pomoc v podobe vojenských a politických kádrov, dodávok zbraní, materiálu a výcviku. V polovici 60. rokoch boli oslabené jednotky Vietkongu doplňované vojakmi Severovietnamskej armády.[212] Severovietnamská pomoc povstalcom v JV bola dodávaná cez Ho Či Minhovu cestu, ktorí bola tvorená z rozvetvenej sieti ciest pozdĺž juhovietnamských hraníc s Laosom a Kambodžou.[213] V roku 1964 prvé jednotky Severovietnamskej armády začali prenikať cez Laos a Kambodžu na územie JV a postupne sa jej počet zvyšoval. Neskôr bolo vytvorené spoločné vojenské velenie pre JV.[214] Vláda JV preto musela čeliť dvojitej hrozbe, nielen útokom komunistických povstalcov v JV, ale aj Severovietnamskej armáde. Útoky VDR boli jedným z faktorov, ktoré sa podieľali na neúspešnom realizovaní programov. Predovšetkým sa jednalo o programy ktoré mali zaistiť bezpečnosť obyvateľstva, čím sa VDR významne podieľala na zhoršení bezpečnostnej situácie v JV. Spolu s Vietkongom zahájila Severovietnamská armáda tri veľké ofenzívy – Tet ofenzívu v roku 1964, Veľkonočnú ofenzívu v roku 1972 a rozhodujúcu ofenzívu v roku 1975, po ktorej juhovietnamská vláda kapitulovala.[215]

Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika nepriamo vplývali na budovanie štátu v JV. Obidva komunistické štáty podporovali VDR, nielen slovne, ale jej aj poskytovali jej materiálnu pomoc a Vietkong disponoval zbraňami, ktoré pochádzali aj z Číny aj zo Sovietskeho zväzu. Táto pomoc tak nepriamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády vytvoriť bezpečné prostredie. Ich podpora nevychádzala len z spriaznenosti komunistických štátov, ale hlavne odrážala ich vlastné záujmy v tomto regióne.

Po Ženevských dohodách juhovýchodná Ázia nebola prioritou pre sovietsku zahraničnú politiku. ZSSR akceptoval rozdelenie Vietnamu a podporoval od tej doby hanojskú žiadosť o znovuzjednotenie len formálne. Sovietsky zväz síce poskytoval hospodársku pomoc a ľahké zbrane Severnému Vietnamu, ale odmietal severovietnamské požiadavky o dodávky ť ažkej vojenskej techniky. Dokonca kritizoval Hanoj za odmietanie sovietskej politiky mierovej koexistencie. V ďalších rokoch sa vzť ahy medzi VDR a ZSSR len zhoršovali. Obrat nastal po zmene sovietskeho vedenia v roku 1964, ktoré videlo vo vietnamskom konflikte možnosť zabrániť dominantnému postaveniu Čínskej ľudovej republiky v juhovýchodnej Ázii. Okrem toho sa obávalo, že prehliadanie hanojského režimu môže mať destabilizačný dopad na východoeurópske krajiny a poškodiť povesť Sovietskeho zväzu. Táto zmena smerovania sovietskej zahraničnej politiky nepriamo ovplyvnila rozhodnutie VDR vojensky zasiahnuť do bojov v JV.

Čínske vedenie si nárokovalo na dominantné postavenie v juhovýchodnej Ázii a snažilo sa obmedziť sovietsky vplyv v tomto regióne. Čína preto podporovala VDR a poskytovala jej hospodársku a vojenskú pomoc. V decembri 1964 Peking podpísal s Hanojom dohodu o prípadnom vyslaní čínskych vojakov, ktorí by pomáhali VDR v boji proti USA.

Čínska a sovietska podpora VDR a od roku 1965 tiež FNO mala pre vietnamských komunistov rozhodujúci význam. Rovnako ako materiálna pomoc mala význam aj ich odstrašujúca vojenská sila, ktorú si USA uvedomovali. Severovietnamská politika k Číne a Sovietskemu zväzu pomohla krajine získať od nich významnú hospodársku a vojenskú pomoc. Napriek tejto čínskej a sovietskej podpore sa ani ani Číne ani Sovietskemu zväzu nepodarilo získať podstatný vplyv na Severný Vietnam.[216]

Poznámky

[210] SHAPLEN, R.: The lost revolution: Vietnam 1945 – 1965, s. 359.

[211] SCHANDLER, H. Y: Ngo Dinh Diem: Washington's FRANKENSTEIN MONSTER? s. 37.

[212] ROTTMAN, G. L., GERRARD H.: Bojovníci Vietkongu, s. 3.

[213] SCHANDLER, H. Y: Ngo Dinh Diem: Washington's FRANKENSTEIN MONSTER? s. 37.

[214] FREY, F.: Dějiny vietnamské války. Tragedie v Asii a konec amerického snu, s. 85.

[215] ANDRADE, D., WILLBANKS, J. H.: CORDS/Phoenix: Counterinsurgency Lessons from Vietnam for the Future, s. 9. Dostupné z https://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/MarApr06/AndradeWillbanks.pdf.

[216] FREY, F.: Dějiny vietnamské války. Tragedie v Asii a konec amerického snu, s. 86 - 89.

Seriál

 1. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname
 2. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod
 3. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu
 4. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 2. Spojené štáty americké
 5. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 3. Južný Vietnam
 6. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory
 7. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver
 8. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Prílohy
 9. Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Použité zdroje

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2010 📕7.611

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago