Main Menu
User Menu
Reklama

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

Autor : 🕔15.12.2010 📕9.839
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

Autor: Zuzana Košťálová
Vedúca práce: Ing. Vladimíra Knotková
Praha 2009

Reklama

 

Úvod

1. Charakteristika budovania štátu v Južnom Vietname

1.1 Charakteristika budovania štátu

1.2 Cesta USA k budovaniu štátu v Južnom Vietname

1.3 Americký program budovania štátu

1.3.1 Bezpečnosť

1.3.2 Spravodlivosť a uzmierenie

Reklama

1.3.3 Sociálny a ekonomický program

1.3.4 Vládnutie a politická účasť

2. Spojené štáty americké

2.1 Úroveň medzinárodného systému

2.2 Úroveň štátu

2.3 Úroveň domácich vplyvov

2.3.1 Inštitúcie v USA

2.3.2 Spoločenské sily v USA

2.4 Úroveň jednotlivca

3. Južný Vietnam

3.1 Bezpečnosť v JV

3.2 Spravodlivosť a uzmierenie v JV

3.3 Sociálny a ekonomický program JV

3.4 Vládnutie a politická účasť v JV

4. Externé faktory

Záver

Použité zdroje

Prílohy

Reklama

 

Zoznam použitých skratiek

ARVN - Army of Republic of Vietnam, Armáda Vietnamskej republiky

CIA - Central Intelligency Agency, Ústredná spravodajská služba

CARE - Cooperative Action for American Relief Everywhere, Združenie pre poskytovanie americkej pomoci

CI - Commercial Import Program, Obchodný dovozný program

FNO - Front národného oslobodenia JV Južný Vietnam

MAAG - Military Assistance and Advisory Group, Vojenská pomocná a poradná skupina

MAAGV - Military Assistance and Advisory Group Vietnam, Vojenská pomocná a poradná skupina Vietnam

MACV - Military Assistance Command, Vietnam, Veliteľstvo vojenskej pomoci Spojených štátov vo Vietname

MSUVAG - Michigan State University Vietnam Advisory Group, Michiganská poradná skupina

SEATO - Organizácia paktu juhovýchodnej Ázie

TVA - Tennessee Valley Authority

VDR - Vietnamská demokratická republika

USAID - United States Agency for International Development, Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj

USIA - United States Informationa Agency, Americká informačná agentúra

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2010 📕9.839