Wilmington, Základna vzdušných sil okresu Clinton [RRRR-1971]

Clinton County Air Force Base
     
Název:
Name:
Základna vzdušných sil okresu Clinton Clinton County Air Force Base
Originální název:
Original Name:
Clinton County Air Force Base
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1942-DD.MM.1945 Clinton County Army Air Field
Obec:
Municipality:
Wilmington, Ohio Wilmington, Ohio
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°25'41.00"N 83°47'32.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.195R ? znovuotvorením počas Kórejskej vojny
DD.MM.195R ? reopened during Korean War
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1971 zrušená a scivilnená
DD.MM.1971 cancelled and civilianized
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wilmington-Zakladna-vzdusnych-sil-okresu-Clinton-RRRR-1971-t127244#430666 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více