Vojenská akademie [1993-2004]

Military Academy / Vojenská akadémia
     
Název:
Name:
Vojenská akademie Military Academy
Originální název:
Original Name:
Vojenská akadémia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vysoká vojenská technická škola
Vysoká vojenská pedagogická škola
Technical Military University
University of Military Education
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.2004
Nástupce:
Successor:
zrušená (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Národní akademie obrany) cancelled (Academy of Armed Forces, National Defence Academy)
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1993-01.09.2004 Ministerstvo obrany Slovenské republiky
01.09.1993-01.09.2004 Ministry of Defence of the Slovak Republic
Dislokace:
Deployed:
01.09.1993-01.09.2004 Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárny
01.09.1993-DD.MM.RRRR Jamník, Kasárna Mokraď
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1993-26.04.1994 Slimák, Anton (Generálporučík)
27.04.1994-26.04.1997 Žák, Miroslav (Plukovník)
27.04.1997-03.11.1999 Jagerčík, Štefan (Plukovník)
01.12.1999-30.11.2002 Líška, Miroslav (Plukovník)
01.12.2002-31.08.2004 Pružinský, Michal (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zákon 185/1993 Z.z.z 15. júla 1993 o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky


Zákon 455/2004 Z.z. z 30. júna 2004 o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-akademie-1993-2004-t188088#546572 Verze : 1
Prosím doplniť mená rektorov Vojenskej akadémie podľa prílohy
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-akademie-1993-2004-t188088#722749 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více