Main Menu
User Menu

Slimák, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Slimák
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Slimák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.12.1941 Svätý Jur /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.11.2020 Soběslav
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník GŠ ČSĽA (1989-1991)
rektor VA SNP Liptovský Mikuláš (1993-1994)
riaditeľ strediska strategických štúdií MOSR (1993,1994-1995)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Slimak-Anton-t146325#469887Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Slimák
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Slimák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1953-DD.MM.1959 Vojenská škola J. Žižku z Trocnova
DD.09.1960-DD.07.1962 Vojenské učilište, Vyškov
DD.10.1965-DD.06.1966 Vyšší vojenské učilište - zdokonaľovací kurz dôstojníkov prieskumu, Vyškov
DD.08.1968-DD.07.1971 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.09.1975-DD.07.1977 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1984-DD.MM.1984 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.07.1962 poručík
01.08.1965 nadporučík
01.12.1969 kapitán
01.10.1972 major
01.05.1977 podplukovník
01.05.1980 plukovník
01.05.1986 generálmajor
01.05.1990 generálporučík
31.05.1995 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1977-DD.MM.1977 Náčelník štábu : 20. motostřelecká divize
DD.MM.1977-DD.08.1978 Náčelník štábu : 15. motostřelecká divize
DD.MM.1988-27.12.1989 Velitel : Zpravodajská správa
03.12.1989-14.03.1990 Velitel : Generální štáb Československé lidové armády
18.03.1990-01.05.1990 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.05.1990-01.05.1991 Velitel : Generální štáb Československé armády
01.09.1993-DD.MM.1994 Velitel : Vojenská akademie

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1959-DD.MM.RRRR základná vojenská služba, 57. motostrelecký pluk
DD.09.1962-DD.MM.1965 veliteľ prieskumnej čaty, 18. tankový pluk
DD.MM.1966-DD.08.1968 veliteľ roty, 9. prieskumný prápor
DD.MM.1971-DD.MM.1974 dôstojník spravodajskej správy Západného vojenského okruhu
DD.06.1974-DD.MM.1975 spravodajský náčelník 9. tankovej divízie
DD.07.1977-DD.MM.1977 náčelník štábu 20. motostreleckej divízie
DD.MM.1977-DD.MM.1978 náčelník štábu 15. motostreleckej divízie
DD.11.1978-DD.MM.1984 zástupca náčelníka štábu 4. armády
DD.11.1984-DD.MM.1986 zástupca náčelníka štábu Západného vojenského okruhu
DD.10.1986-DD.MM.1988 zástupca náčelníka Spravodajskej správy GŠ ČSĽA
DD.09.1988-27.12.1989 náčelník Spravodajskej správy - zástupca náčelníka GŠ ČSĽA
27.12.1989-01.05.1991 náčelník GŠ ČSĽA / GŠ ČSA
01.05.1991-DD.MM.1991 náčelník Hlavnej operačnej správy GŠ ČSA
01.01.1992-DD.12.1992 zástupca veliteľa Vojenského veliteľstva Západ
DD.MM.1993-DD.MM.1993 riaditeľ strediska strategických štúdií MOSR
DD.08.1993-DD.MM.1994 poverený rektor - veliteľ Vojenskej akadémie SNP, Liptovský Mikuláš
DD.05.1994-30.05.1995 riaditeľ strediska strategických štúdií MOSR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1971

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1975

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1976

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1979

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1984

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1985

Medaile Za upevňování bojového přátelství
Medal for Strengthening Military Cooperation
Медаль За укрепление боевого содружества
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Slimak-Anton-t146325#471706Verze : 1
MOD
Pan generál Slimák měl pohřeb v Soběslavi dne 2. 12. 2020.
URL : https://www.valka.cz/Slimak-Anton-t146325#656015Verze : 0