Main Menu
User Menu

Velitelství spojovacího vojska hlavního štábu [1945-1950]

Signal Troops Command of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Velitelství spojovacího vojska hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Velitelství spojovacího vojska hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství spojovacího vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha

Velitel:
Commander:
01.06.1945-19.02.1947 Marko, Jozef (Plukovník)
19.02.1947-DD.MM.1948 Marko, Jozef (Brigádní generál)
DD.MM.1948-15.08.1950 Teplý, Bohumil ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1945-31.10.1946 Skokan, František (Podplukovník)
DD.04.1947-DD.08.1948 Šmoldas, Miroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.08.1950 Spojovací rota
DD.06.1945-01.10.1945 Spojovací sklad 2
DD.MM.1946-01.10.1949 Vojenská meteorologická stanice 30
01.10.1948-15.08.1950 Spojovací pluk 5

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-spojovaciho-vojska-hlavniho-stabu-1945-1950-t123452#420627Verze : 4
MOD