Main Menu
User Menu

Šmoldas, Miroslav

     
Příjmení:
Surname:
Šmoldas
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Šmoldas
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1917 Olomouc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.03.2003 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministerstvo národní obrany, náměstek ministra
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Velitel československé části Dozorčí komise neutrálních států na Korejském poloostrově
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
URL : https://www.valka.cz/Smoldas-Miroslav-t42681#427747Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šmoldas
Jméno:
Given Name:
Miroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miroslav Šmoldas
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Vojenská akademie
DD.MM.1946-DD.MM.1947 Nejvyšší vojenská akademie K. J. Vorošilova
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.07.1950 brigádní generál
12.06.1953 generálmajor
25.03.1954 generálporučík
04.10.1968 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1942-DD.06.1943 Velitel : 1. spojovací četa
01.06.1945-01.05.1946 Velitel : 3. oddělení (spojovací) hlavního štábu
DD.04.1947-DD.08.1948 Náčelník štábu : Velitelství spojovacího vojska hlavního štábu
DD.09.1953-25.03.1954 Velitel : Vojenská technická akademie
25.03.1954-15.08.1958 Velitel : Vojenská technická akademie
19.04.1968-01.03.1970 Velitel : Generální inspektorát Československé lidové armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

17.04.1943

Řád vlastenecké války 2. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

01.10.1984

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 7405

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Olomouc, fond Osobní spisy vojáků z povolání
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Smoldas-Miroslav-t42681#561546Verze : 0
MOD
generálplukovník Ing. Miroslav Šmoldas
* 23.9.1917 Olomouc
+ 27.3.2003


Jednotka v bitvě u Sokolova: štáb praporu (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 20/d
Zapsán do stavu 1. československého polního praporu: Buzuluk 7.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile
Sovětský Řád vlastenecké války II.stupně
3x Čs. válečný kříž 1939


Příslušník oranské skupiny.
1945 - velitel spojovacího učiliště 1. čs. armádního sboru


Postupně vystřídal místa:
- zástupce náčelníka GŠ
- náčelníka pohraničních vojsk
- náčelníka technické akademie v Brně (1953-1958)
- generálního inspektora ČSLA
- vojenského přidělence v SSSR
- vedoucího skupiny v mírové misi v Koreji.


Manžel Gréty Goldmannové.


Zdroj:
Miroslav Brož: Hrdinové od Sokolova - 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR - seznam příslušníků praporu a účastníků bitvy u Sokolova 8. března 1943, MOČR AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-205-3
URL : https://www.valka.cz/Smoldas-Miroslav-t42681#168231Verze : 0