Main Menu
User Menu

Velitelství sil výcviku a podpory [2002-2014]

Training and Support Forces Command

Veliteľstvo síl výcviku a podpory

     
Název:
Name:
Velitelství sil výcviku a podpory
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.2014
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.12.2014 Generálny štáb OSSR
Dislokace:
Deployed:
01.07.2002-01.12.2014 Trenčín, Kasárna na ul. Smetanova

Velitel:
Commander:
01.07.2002-15.12.2004 Maxim, Milan (Generálmajor)
15.12.2004-01.12.2007 Kačmár, Ján (Generálmajor)
01.12.2007-29.07.2010 Kováč, Miroslav (Generálmajor)
01.08.2010-16.12.2011 Vojtek, Peter (Generálmajor)
16.12.2011-29.06.2012 Pokorný, Josef - zástupca veliteľa - poverený (Brigádny generál)
01.07.2012-01.08.2013 Svoboda, Ľubomír (Brigádny generál)
01.08.2013-01.12.2014 Stoklasa, Martin (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2002-18.12.2004 Kocian, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.RRRR-01.05.2005 Majerník, Ladislav JUDr. Ing. (Plukovník)
01.05.2005-30.09.2005 Kulik, Dušan Ing. (Plukovník)
30.09.2005-17.09.2006 Sluka, Miroslav Ing. MSc. (Plukovník)
22.09.2006-06.09.2007 Struhár, Jozef Ing. (Plukovník)
07.09.2007-01.08.2012 Hudák, František (Plukovník)
01.08.2012-01.08.2013 Stoklasa, Martin (Plukovník)
01.09.2013-01.12.2014 Dreveňák, Ján (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2002-01.01.2003 2. výcviková základna VZS
01.10.2002-01.01.2003 1. výcviková základna VZS
01.10.2002-01.07.2009 Spojovací velitelství
01.10.2002-01.07.2009 Velitelství logistiky
01.10.2002-01.07.2014 Velitelství posádky Bratislava
01.10.2002-01.07.2009 Velitelství výcviku
01.10.2002-01.10.2004 Výcviková základna logistiky
01.10.2002-01.01.2003 Výcviková základna mechanizovaného a tankového vojska, průzkumu a domobrany
01.10.2002-01.01.2005 Výcviková základna protivzdušné obrany
01.10.2002-01.10.2004 Výcviková základna raketového vojska a dělostřelectva
01.10.2002-01.10.2004 Výcviková základna spojovacího vojska
01.10.2002-01.10.2004 Výcviková základna ženijního vojska
01.10.2007-01.07.2009 Mezinárodní centrum vyjímečnosti pro oblast EOD
01.07.2009-01.07.2013 5. kartoreprodukční základna
01.07.2009-01.01.2014 Metrologický a zkušební ústav logistiky
01.07.2009-01.01.2014 Multifunkční zásobovací základna Východ
01.07.2009-01.01.2014 Multifunkční zásobovací základna Západ
01.07.2009-01.07.2014 Prapor výcviku
01.07.2009-01.11.2013 Společná logistická podpůrná skupina
01.07.2009-01.01.2014 Výcvikové, analytické a zásobovací centrum RCHBO
01.07.2009-01.07.2014 Základna mobilních komunikačních a informačních systémů
01.07.2009-01.01.2014 Základna přebytečného a neupotřebitelného materiálu
01.07.2009-DD.MM.RRRR Základna stacionárních komunikačních a informačních systémů
01.07.2009-01.01.2014 Zásobovací základna zásobovací třídy 3
01.07.2009-01.01.2014 Zásobovací základna zásobovací třídy 5
07.07.2009-01.01.2014 Základna stacionárnich komunikačních a informačních systémů
01.11.2013-01.07.2014 Brigáda bojového zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.vsvap.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#307336Verze : 1
MOD
Veliteľstvo síl výcviku a podpory bolo zriadené 1. júla 2002 na základe nariadenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na realizáciu organizačných zmien v jednotlivých druhoch vojsk, vojenských útvaroch a zariadeniach Armády SR v roku 2002.


Sily výcviku a podpory boli zriadené zákonom č. 321/2002 Z.z. o Ozbrojených silách Slovenskej republiky.


Veliteľstvo síl výcviku a podpory so sídlom v Trenčíne v rozsahu svojej pôsobnosti velí silám výcviku a podpory v čase mieru, v čase vojny, počas vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.


Krycie číslo: 1062


Podřízená velitelství
01.10.2002-30.06.2009 Veliteľstvo výcviku
01.10.2002-30.06.2009 Veliteľstvo logistiky
01.10.2002-30.06.2009 Spojovacie veliteľstvo
01.10.2002- Veliteľstvo posádky Bratislava
01.10.2009- Veliteľstvo Spoločnej logistickej podpornej skupiny
Podřízená tělesa
01.10.2002-30.06.2004 1. výcviková základňa
01.10.2002-30.06.2004 2. výcviková základňa
01.10.2002-30.12.2004 Výcviková základňa PVO
01.10.2002-30.09.2004 Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva
01.10.2002-30.09.2004 Výcviková základňa logistiky
01.10.2002-30.09.2004 Výcviková základňa spojovacieho vojska
01.10.2002-30.09.2004 Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany
01.10.2002-30.09.2004 Výcviková základňa ženijného vojska
01.10.2007-30.06.2009 Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD
01.07.2009- Prápor výcviku
01.07.2009- Základňa mobilných komunikačných systémov
01.07.2009- Základňa stacionárnych komunikačných systémovZdroje: www.vsvap.mil.sk Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6


Orgánom velenia síl výcviku a podpory je veliteľ síl výcviku a podpory. Veliteľa vymenúva a odvoláva minister obrany SR na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR.


Velitelia:
generálmajor Ing. Milan Maxim (1.7.2002 - 14.12.2004)
generálmajor Ing. Ján Kačmár (15.12.2004 - 30.11.2007)
generálmajor Ing. Miroslav Kováč (1.12.2007...)


Oficiálne stránky
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#142371Verze : 0
MOD
Znak VSVaP: veliteľstvo výcviku je znázornené mečom držaným v ruke vo vztýčenej polohe, pričom v pozadí je štylizované pojazdné koleso obrneného vozidla. Veliteľstvo logistiky ilustruje písmeno L, ako znak tohto druhu vojska. Spojovacie veliteľstvo zastupuje rozlišovacie označenie spojovacieho vojska s centrálnym umiestením červenej ruže, prvku zo znaku bývalej spojovacej brigády Ružomberok. Veliteľstvo posádky Bratislava znázorňuje emblém tohto veliteľstva.


Použité prvky sú umiestené v štvrtenom ranogotickom štíte. Vzhľadom k tomu, že veliteľstvo síl výcviku a podpory je veliteľstvom jednej zo zložiek ozbrojených síl, má v strede znaku dominantné postavenie štátny znak SR.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#142375Verze : 0
MOD
Štruktúra podriadených jednotiek Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR


stav: apríl 2006
zdroj: vsvap.mil.sk a propagačná brožúra k IDEB 2006
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#159549Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku:


1.2.2002 - zriadenie pracovnej skupiny k vytvoreniu Veliteľstva síl výcviku a podpory ozbrojených síl SR
30.4.2002 - zriadenie pracovnej skupiny k vytvoreniu Veliteľstva výcviku v Martine
1. 7.2002 - začatie činnosti VSVaP a postupné doplňovanie veliteľstva na stanovené počty


Dňa 1. júla 2002 začalo v Trenčíne svoju činnosť Veliteľstvo síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky ako tretie z operačných veliteľstiev v podriadenosti Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v nasledujúcej štruktúre :
- Veliteľstvo výcviku Martin -
- Veliteľstvo logistiky Trenčín
- Spojovacie veliteľstvo NMnV
- Veliteľstvo posádky Bratislava
- 1. Výcviková základňa Bratislava
- 2. Výcviková základňa Kežmarok
- Výcviková základňa PVO Poprad
- Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva Martin
- Výcviková základňa logistiky Nitra
- Výcviková základňa spojovacieho vojska Ružomberok
- Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany Martin
- Výcviková základňa ženijného vojska Sereď
- Vojenský výcvikový priestor Lešť


V roku 2004 boli z priamej podriadenosti VSVaP zrušené nasledujúce útvary:


Výcviková základňa VZS Bratislava (transformovaná k 1.7.2004 na Základnú výcvikovú školu Martin)
Výcviková základňa raketového vojska a delostrelectva Martin
Výcviková základňa logistiky Nitra
Výcviková základňa spojovacieho vojska Ružomberok (30.09.2004)
Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany Martin (transformovaná k 1.7. 2004 na Odbornú výcvikovú školu Pozemného vojska Martin)
Výcviková základňa ženijného vojska Sereď
Výcviková základňa Protivzdušnej obrany Poprad (31.12.2004)


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#176092Verze : 0
MOD
Dňa 30.10.20141) bol vykonaný slávnostný akt zrušenia Veliteľstva síl výcviku a podpory za účasti Náčelníka GŠ OS SR generálporučíka Milana Maxima, súčasného veliteľa plk. gšt. Martina Stoklasu i bývalého veliteľa generálmajora v.v. Miroslava Kováča, veliteľa Pozemných síl brigádneho generála Ondřeja Novosada, členov Klubu generálov SR a bývalých a súčasných príslušníkov VSVaP. V rámci prezentácie uviedol veliteľ Síl výcviku a podpory stručnú históriu Veliteľstva od roku 2002 až do roku 2014 a na záver odovzdal Náčelníkovi generálneho štábu zástavu a kroniku útvaru.Zdroj: archív autora1) slávnostný akt nekorešponduje s faktickým zánikom veliteľstva, ktoré je zrušené k 31.11.2014
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-sil-vycviku-a-podpory-2002-2014-t37657#522102Verze : 0
MOD