Main Menu
User Menu

Pokorný, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Pokorný
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pokorný
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSS, PhD.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.12.1960 Moravská Třebová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
národný vojenský predstaviteľ pri veliteľstve SHAPE (2014-RRRR)
riaditeľ Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MOSR (2017-2018)
zástupca náčelníka GŠ OS SR (2018- )
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Josef-t119387#410134Verze : 5
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pokorný
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Pokorný
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1990-DD.MM.1993 Slovenská technická univerzita, Bratislava
DD.MM.2004-DD.MM.2008 Akadémia policajného zboru - doktorandské štúdium, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1976-DD.MM.1980 Vojenské gymnázium Moravská Třebová
DD.MM.1980-DD.MM.1985 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.1997-DD.MM.1997 Námorná postgraduálna škola, Monterey, CA
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Vojnová škola pozemných síl, Carlisle, PA
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1984 podporučík
DD.07.1985 poručík
01.10.1986 nadporučík
01.10.1989 kapitán
01.10.1992 major
01.10.1998 podplukovník
01.07.2003 plukovník
04.05.2011 brigádny generál
26.04.2018 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.12.2011-29.06.2012 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
01.07.2012-01.01.2014 Velitel : Štáb strategického plánování a rozvoja spůsobilostí
01.01.2014-01.08.2014 Velitel : Štáb strategického plánování

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.2000-DD.MM.2003 vedúci Oddelenia obranného plánovania GŠ OSSR
DD.MM.2003-DD.MM.2003 štúdium Vojnová škola pozemného vojska, Carlisle Barracks (Pensylvania)
DD.MM.2003-DD.MM.2004 náčelník Odboru strategického plánovania GŠ OSSR
DD.MM.2004-DD.MM.2008 zástupca predstaviteľa strategického veliteľa NATO pri Vojenskom výbore NATO v Bruseli
DD.MM.2008-DD.MM.2010 zástupca náčelníka Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
DD.MM.2011-30.09.2011 náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.10.2011-29.06.2012 zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory (od 16.12.2011 poverený velením)
29.06.2012-31.07.2014 náčelník Štábu strategického plánovania a rozvoja spôsobilostí GŠ OSSR
01.08.2014-DD.MM.RRRR národný vojenský predstaviteľ pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE)
DD.MM.2017-14.10.2018 generálny riaditeľ Sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MOSR
15.10.2018-DD.MM.RRRR Zástupca náčelníka GŠ OS SR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1999

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2006

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

DD.MM.2010

Pamětní medaile za účast v boji proti fašismu a za osvobození vlasti
Commemorative Medal for participation in the fight against fascism and for the liberation of homeland
Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
-

DD.MM.2011

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.2012

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 20. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 20th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak k 50. výročí vzniku VÚ 4444
Commemorative badge for the 50th anniversary of the military unit 4444
Pamätný odznak k 50. výročiu vzniku VÚ 4444
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Josef-t119387#410135Verze : 6
MOD