Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny [1921-1921]

Eastern Slovakia Group Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.10.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Datum zániku:
Disbanded:
10.11.1921
Nástupce:
Successor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.10.1921-10.11.1921 Východoslovenská skupina
Dislokace:
Deployed:
27.10.1921-10.11.1921 Košice, budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.10.1921-10.11.1921 Hittl, Arnošt (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1921-10.11.1921 Velitelství dělostřelectva 11. divise
27.10.1921-10.11.1921 Velitelství dělostřelectva 12. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-vychodoslovenske-skupiny-1921-1921-t143909#464402Verze : 1
MOD