Main Menu
User Menu

Hittl, Arnošt

     
Příjmení:
Surname:
Hittl
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Hittl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.11.1873 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hittl-Arnost-t60697#218653Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hittl
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Hittl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.06.1887 Státní reálka, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1887-DD.08.1889 Nižší vojenská reálka, Eisenach
DD.08.1889-DD.06.1892 Vyšší vojenská reálka, Hranice
DD.08.1892-DD.08.1895 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1898-DD.10.1900 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1895 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1910 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1916 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.06.1920 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
28.12.1931 divisní generál
01.12.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1914-DD.01.1915 Náčelník štábu : Kombinovaný sbor
DD.02.1917-DD.04.1917 Náčelník štábu : 18. sbor
DD.04.1917-DD.08.1917 Náčelník štábu : 4. sbor
DD.08.1917-DD.07.1918 Náčelník štábu : 4. sbor
10.10.1919-01.07.1920 Velitel : Zemský dělostřelecký inspektorát pro Podkarpatskou Rus
01.06.1920-DD.06.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva 12. divise
01.07.1920-27.10.1921 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
27.10.1921-10.11.1921 Velitel : Velitelství dělostřelectva východoslovenské skupiny
10.11.1921-DD.12.1921 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Podkarpatskou Rus
DD.12.1922-29.12.1922 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
29.12.1922-DD.03.1928 Velitel : 5. polní dělostřelecká brigáda
31.03.1928-30.09.1930 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
30.09.1930-15.10.1930 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
15.10.1930-01.01.1932 Velitel : 5. divise
00.12.1931-DD.11.1933 Velitel : 11. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1887-DD.08.1895 vojenské studium, Eisenach, Hranice a Wien
DD.08.1895-DD.10.1898 velitel dělostřelecké čety Divisního dělostřeleckého pluku č. 4, Wien
DD.10.1898-DD.10.1900 vojenské studium, Wien
DD.10.1900-DD.11.1901 zástupce velitele dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 4, Wien
DD.11.1901-DD.05.1903 důstojník velitelství Pěší brigády č. 66, Przemysl
DD.05.1903-DD.05.1906 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 4, Wien
DD.05.1906-DD.09.1907 důstojník štábu Pěší divise č. 34, Temesvár
DD.09.1907-DD.09.1911 profesor Vojenské technické akademie, Wien
DD.09.1911-DD.10.1914 náčelník štábu Pěší divise č. 29, Terezín a balkánské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1915 náčelník štábu Kraussova kombinovaného sboru, balkánské válčiště
DD.12.1915-DD.06.1916 přednosta oddělení štábu 3. armády, balkánské a italské válčiště
DD.06.1916-DD.05.1917 náčelník štábu XVII. sboru, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.08.1918 náčelník štábu IV. sboru, italské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 nemocniční ošetřování
DD.11.1918-DD.06.1920 mimo službu
DD.06.1920-DD.07.1921 velitel Velitelství dělostřelectva 12. divise, Užhorod
DD.07.1921-DD.04.1922 přednosta Dělostřeleckého oddělení ministerstva, Praha
DD.04.1922-DD.12.1922 zástupce přednosty Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.12.1922-DD.03.1928 velitel Polní dělostřelecké brigády 5, České Budějovice
DD.03.1928-DD.10.1930 velitel Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
DD.10.1930-DD.12.1931 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.12.1931-DD.11.1933 velitel Divise 11, Košice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1911

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1914

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1915

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hittl-Arnost-t60697#382349Verze : 0
MOD