Tupikov, Vasilij Ivanovič

Tupikov, Vasiliy Ivanovich
Василий Иванович Тупиков
     
Příjmení:
Surname:
Tupikov Tupikov
Jméno:
Given Name:
Vasilij Ivanovič Vasily Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Василий Иванович Тупиков
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.12.1901 Kursk /
31.12.1901 Kursk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.09.1941 Kyjev /
20.09.1941 Kijev /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vojenský přidělenec v Německu 1940
- náčelník štábu Jihozápadního frontu od 29.6.1941
- military attaché in Germany 1940
- Chief of Staff of the Southwest Front since June 29, 1941
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- padl při pokusu o únik z obklíčení u Kijeva spolu s velitelem frontu Kirponosem fell while trying to escape from the siege near Kiev together with the front commander Kirponos
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Glantz: Souboj titánů
http://goo.gl/bDCDs
URL : https://www.valka.cz/Tupikov-Vasilij-Ivanovic-t125084#425432 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Tupikov Tupikov
Jméno:
Given Name:
Vasilij Ivanovič Vasily Ivanovich
Jméno v originále:
Original Name:
Василий Иванович Тупиков
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:


Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.07.1938 brigádny veliteľ
04.11.1939 divízny veliteľ
04.06.1940 generálmajor
15.07.1938 Brigade Commander
04.11.1939 Division Commander
04.06.1940 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1922-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.12.1934-DD.07.1937 vojenský atašé v Estónsku
DD.07.1938-28.04.1939 zástupca náčelníka štábu Charkovského vojenského okruhu
03.12.1940-22.06.1941 vojenský atašé v Nemecku
DD.MM.1922-DD.MM.RRRR join the Red Army
DD.12.1934-DD.07.1937 military attaché in Estonia
DD.07.1938-28.04.1939 Deputy Chief of Staff, Kharkov Military District
03.12.1940-22.06.1941 Military Attaché to Germany
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Tupikov-Vasilij-Ivanovic-t125084#425114 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více