Suzuki, Sósaku

鈴木宗作 / すずき・そうさく
     
Příjmení:
Surname:
Suzuki Suzuki
Jméno:
Given Name:
Sósaku Sōsaku
Jméno v originále:
Original Name:
鈴木宗作 / すずき・そうさく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál (in memoriam) General (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.09.1891 ?, prefektúra Aichi
27.09.1891 ?, Aichi prefecture
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.04.1945 more Mindanao /
19.04.1945 more Mindanao /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 35. armády
náčelník štábu 25. armády
velitel 4. pešieho pluku
35th Army Commander
26th Army Chief of Staff
4th Infantry Regiment Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427717 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Suzuki Suzuki
Jméno:
Given Name:
Sósaku Sōsaku
Jméno v originále:
Original Name:
鈴木宗作 / すずき・そうさく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna vidiecka škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nagoya Army Rural School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-28.05.1912 vojenská akadémia
09.12.1916-26.11.1919 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-28.05.1912 Military Academy
09.12.1916-26.11.1919 Military War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.12.1912 podporučík
25.12.1915 poručík
22.11.1921 kapitán
26.07.1927 Major
01.08.1931 podplukovník
01.08.1935 plukovník
15.07.1938 generálmajor
01.03.1941 generálporučík
14.06.1945 generál - in memoriam
24.12.1912 Second Lieutenant
25.12.1915 Lieutenant
22.11.1921 Captain
26.07.1927 Major
01.08.1931 Lieutenant Colonel
01.08.1935 Colonel
15.07.1938 Major General
01.03.1941 Lieutenant General
14.06.1945 General - in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
24.12.1912-22.04.1920 6. peší pluk
22.04.1920-07.03.1923 pridelený k Generálnemu štábu
07.03.1923-03.11.1925 rezidentný dôstojník, Nemecko (vojenský výskum)
03.11.1925-12.12.1928 pridelený k Generálnemu štábu
02.03.1926-26.06.1926 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
06.08.1926-12.12.1928 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
12.12.1928-18.03.1933 Sekcia mobilizácie Kancelária vojenskej služby Ministertvo armády
12.12.1928-18.03.1933 Sekcia vojenskích ženistov Ministertvo armády
25.11.1929-18.03.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
18.03.1933-23.12.1933 pridelený k veleniu Kwantungskej armády
23.12.1933-26.12.1934 štábny dôstojník Kwantungská armáda
26.12.1934-01.08.1935 náčelník sekcie bezpečnosti vojenskej polície (Kempeitai), oblasti Kanto
01.08.1935-01.03.1937 velitel 4. pešieho pluku
01.03.1937-15.07.1938 náčelník 2. kancelárie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
20.11.1937-07.07.1938 náčelník Kancelárie vzdelávania, Imperiálneho hlavného velitelstva
15.07.1938-12.09.1939 zástupca náčelníka štábu Expedičnej armády centrálnej Číny, Chian
12.09.1939-01.12.1939 zástupca náčelníka štábu Čínskej expedičnej armády, Čína
01.12.1939-09.03.1940 pridelený k Generálnemu štábu
09.03.1940-15.09.1941 náčelník 3. kanceláře (přeprava a spojení) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.09.1941-DD.11.1941 pridelený k Generálnemu štábu
06.11.1941-07.10.1942 náčelník štábu 25. armády, Malaysia, Sumatra, Singapore
07.10.1942-08.04.1943 pridelený k Ministertvo armády, armádny sklad?
08.04.1943-28.07.1944 náčelník oddelenia prepravy Ministertva armády
25.09.1944-28.07.1944 náčelník velitelstva zásielok?
28.07.1944-19.04.1945 velitel 35. armády, Filipíny
19.04.1945-DD.MM.RRRR KIA
24.12.1912-22.04.1920 6th Infantry Regiment
22.04.1920-07.03.1923 Attached to General Staff
07.03.1923-03.11.1925 Resident Officer, Germany (Military Research)
03.11.1925-12.12.1928 Attached to General Staff
02.03.1926-26.06.1926 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
06.08.1926-12.12.1928 Adjutant Gen. Uehara Yusaku
12.12.1928-18.03.1933 Mobilisation Section Military Service Bureau Army Ministry
12.12.1928-18.03.1933 Army Engineering Section Army Ministry
25.11.1929-18.03.1933 Military Sciences Instructor, Army War College
18.03.1933-23.12.1933 Attached to Kwantung Army HQ
23.12.1933-26.12.1934 Staff Officer Kwantung Army
26.12.1934-01.08.1935 Chief of Security Section, Military Police (Kempeitai) Kanto Area
01.08.1935-01.03.1937 4th Infantry Regiment Commander
01.03.1937-15.07.1938 Chief 2nd Bureau, Inspectorate-General of Military Training
20.11.1937-07.07.1938 Chief of Education Section, Imperial Headquarters
15.07.1938-12.09.1939 Central China Expeditionary Army Deputy Chief of Staff, Chian
12.09.1939-01.12.1939 China Expeditionary Army Deputy Chief of Staff, China
01.12.1939-09.03.1940 Attached to General Staff
09.03.1940-15.09.1941 Head of 3rd Bureau (Transport and Communications) of the Imperial Army General Staff Office
15.09.1941-06.11.1941 Attached to General Staff
06.11.1941-07.10.1942 25th Army Chief of Staff, Malaya, Sumatra, Singapore
07.10.1942-08.04.1943 Attached to the Army Ministry, Military Depot?
08.04.1943-28.07.1944 Head of Transportation Department, Army Ministry
25.09.1944-28.07.1944 Head of Shipping Transportation Headquarters
28.07.1944-19.04.1945 35th Army Commander, Philippines
19.04.1945-DD.MM.RRRR KIA
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- KIA - KIA
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木宗作
http://sakurataro.org/db/鈴木宗作
URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427761 Verze : 4
Narodil sa v prefektúre Aichi. Roku 1912 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu a roku 1921 Armádne vojnové kolégium.


V rokoch 1922 do 1925 pôsobil v Nemecku ako rezidentný dôstojník. Roku 1927 sa stáva kapitánom a v 1928 je pridelený Ministerstvu vojny, sekcia vojenských záležitiostí.


V 1933 je pridelený ku Kwantungskej armáde v Manchurii, kde slúži 3 roky ako velitel vojenskej polície - Kempeitai. V roku 1935 je poverený velením 4. pešieho pluku, ktorému velí do roku 1937.


Roku 1938 sa stáva general majorom a je menovaný náčelníkom štábu Stredočínskej expedičnej armády. Na tomto poste pôsobí až do roku 1939.


Po tom, ako pôsobí na rôznych postoch Imperiálneho generálneho štábu je v marci 1941 Suzuki menovaný general poručíkom a v novembri toho istého roku je znovu pridelený k 25. armáde po velením gen. General Tomoyuki Yamashita.


25. armáda sa podieľa počas jeho pôsobenia na kampani v Singapore a Malaysii, v čase od 8.12.1941 do 5.2.1942.


V rokoch 1943 – 1944 zastáva rôzne adminsitratívne posty spojené s prepravou. Následne je Suzuki menovaný velitelom 35. armády s velením v Cebu a ktorá je poverená obranou južných Filipín.


20.10.1944 pristávajú US sily na Leyte a Suzuki im vysiela v ústrety 45,000 mužov aby ich odrazili. Japonské sily aj cez svoju prevahu pozemných a vzdušných síl nie sú schopné zastaviť spojencov. Koncom decembra sú japonské sily zdecimované.


25.12.1944 dostáva Suzuki rozkaz evakuovať jednotky koľko sa bude dať, aby sa ubránili Filipíny. 24.3.1945 sám Suzuki je nútený na útek z Cebu, a po pristátí US a Filipínskych jednotiek v Cebu, 26.3.1945 ustupuje do hôr a odtiaľ sa pokúša o ústup na ostrov Mindanao.


Počas tohto ústupu sú lode s jednotkami napadnuté letectvom 19.4.1945 a Suzuki padne pri tomto nálete.


Posmrtne je povýšený na generála.zdroj
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Suzuki-Sosaku-t126039#427765 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více