Main Menu
User Menu

Sekretariát plánů a doktriny [2004-RRRR]

Planning and Doctrine Secretariate

Secretaría de Planes y Doctrina

     
Název:
Name:
Sekretariát plánů a doktriny
Originální název:
Original Name:
Secretaría de Planes y Doctrina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.06.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.06.2004-DD.MM.RRRR Operační oddělení CIFAS
Dislokace:
Deployed:
24.06.2004-DD.MM.RRRR Pozuelo de Alarcón, Base de Retamares /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mail.intelpage.info/web/cifas.htm
www.intelpage.info

URL : https://www.valka.cz/Sekretariat-planu-a-doktriny-2004-RRRR-t236485#653597Verze : 1
MOD