Main Menu
User Menu
Reklama

Pozuelo de Alarcón, vojenská základna Retamares [1999-]

Military Base Retamares

Base Militar Retamares

     
Název:
Name:
Vojenská základna Retamares
Originální název:
Original Name:
Base Militar Retamares
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Pozuelo de Alarcón
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°24'03.34"N 3°48'36.72"W
Vznik:
Established:
01.09.1999 novopostavená
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.07.1965-27.09.2002
14. lehký obrněný jezdecký pluk "Villaviciosa"
14th Light Armored Cavalry Regiment "Villaviciosa"
10.07.1965-22.12.1986
Lehká obrněná jezdecká skupina I/14
Light Armored Cavalry Group I/14
10.07.1965-27.09.2002
Mechanizovaná jezdecká skupina II/14
Mechanized Cavalry Group II/14
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Analytické a vyhodnocovací oddělení CIFAS
Analysis and Evaluation Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Kontrarozvědná a bezpečnostní sekce
Counterintelligence and Security Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce získavácích prostředků
Coordination Section Acquiring Tools
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení plánů a doktriny CIFAS
Planning and Doctrine Departement of the CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení technické podpory CIFAS
Technial Support Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Operační oddělení CIFAS
Operations Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce
Planning Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Prvek správy zpravodajských požadavků
Management Cell of Intelligence Requirements
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce doktriny
Doctrine Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce zahraniční spolupráce
International cooperation section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát plánů a doktriny
Planning and Doctrine Secretariate
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát zpravodajskéo střediska ozbrojených sil
Secretariate of the Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Situační centrum
Situations Center
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Zpravodajské středisko ozbrojených sil
Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Ředitelství zpravodajského střediska ozbrojených sil
HQ of the Intelligence Center of the Armed Forces
25.06.2004-DD.MM.2012
Velení operací štábu obrany
Operations HQ of the Defence Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství bezpečnosti a služeb MOPS
Security and Services HQ of the MOPS
DD.MM.2012-DD.10.2014
Koordinační prvek speciálních operací
Coordinations Element of Special Operations
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka bezpečnosti MCCE
Security Unit MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory informačních systémů a telekomunikací MCCE
Information Systems and Telecommunications Support Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce štábu MCCE
Coordination Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační sekce štábu MCCE
Operations Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační síly kyberprostoru
Cyberspace Operations Force
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Personální a administrativní jednotka
Personnel and Administration Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce štábu MCCE
Planning Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce přípravy štábu MCCE
Section of Preparation of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce spolupráce a reprezentace štábu MCCE
Cooperation and Representation Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce zpravodajství a bezpečnosti štábu MCCE
Cyber Intelligence and Security Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekratariát společného velení kyberprostoru
Secreatariate of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina obrany MCCE
Defense Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina reakce MCCE
Reaction Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina využití MCCE
Explotation Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Společné velení kyberprostoru
Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Technická skupina MCCE
Technical Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství operací MCCE
Operations Command MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství společného velení kyberprostoru
HQ of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství správy a služeb MCCE
Administration and Services MCCE HQ
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství systémů kybernetické obrany
HQ of Cyber Defense Systems
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství telekomunikací a elektronického boje
HQ of Telecommunications and Electronic Warfare
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Štáb společného velení kyberprostoru
Staff of the Joint Command of Cyberspace
DD.10.2014-DD.MM.RRRR
Společné velení zvláštních operací
Joint Command of Special Operations


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_Retamares
URL : https://www.valka.cz/Pozuelo-de-Alarcon-vojenska-zakladna-Retamares-1999-t236336#653272Verze : 0
MOD
Reklama