Main Menu
User Menu

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón (ES-M)

     
Název:
Name:
Pozuelo de Alarcón
Originální název:
Original Name:
Pozuelo de Alarcón
Další názvy:
Other Names:
hist. - Pozuelo de Aravaca
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°26'23.00"N 03°48'53.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:

základňa gen. Cavalcanti
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1971-DD.MM.1981
Pluk stálých sítí a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Permanent Networks and Special Transmission Services Regiment "Capitán Sevillano"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
1. pěší pluk "Inmemorial del Rey"
1st Infantry Regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Dělostřelecká sekce pěšího praporu "Guardia Vieja de Castilla"
Artillery Section of the Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Pěší prapor "Guardia Vieja de Castilla"
Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
DD.MM.1981-01.05.1988
Pluk spojení stálých sítí velení a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Transmissions of the Territorial Network of Command and Special Services Regiment "Capitán Sevillano"
01.05.1988-01.07.2005
22. pluk strategického spojení
22nd Strategic Transmissions Regiment
01.05.1988-01.11.2006
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
DD.12.2004-DD.MM.RRRR
1. zdravotní skupina
1st Medical Group
01.07.2005-DD.MM.RRRR
22. spojovací pluk
22nd Signal Regiment
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Prapor podpory spojení VII/22
7th Signal Support Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor I/22
1st Signal Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor II/22
2nd Signal Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 22. spojovacího pluku
Headquarters and Staff of the 22nd Signal Regiment
DD.12.2005-DD.MM.RRRR
Jednotka zdravotní logistické podpory
Medical Logistic Support Unit
DD.12.2005-DD.MM.RRRR
Zdravotní brigáda
Medical Brigade
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Centrum specifických operací
Specific Operations Center
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor informačních a telekomunikačních systémů
Department of of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor síťových operací
Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor technické pomoci
Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce architektury a interoperability
Architecture and Interoperability Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce ekonomických záležitostí
Economic Affairs Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce kybernetické ochrany
Cyber Defense Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce simulací a aplikací
Applications and Simulation Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb a infrastruktury
Support and Infrastructure Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce síťových operací
Network Operations Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce technické pomoci
Technical Support Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru informačních a telekomunikačních systémů
Secretary of the Department of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru síťových operací
Secretary of the Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru technické pomoci
Secretary of the Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát
Technical Secretary
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Vydavatelská sekce
Publications Section
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny "Cavalcanti"
Services Unit of the Base "Cavalcanti"
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pozuelodealarcon.es
es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Alarcón
URL : https://www.valka.cz/Pozuelo-de-Alarcon-t93400#349642Verze : 0
MOD