Main Menu
User Menu

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón (ES-M)

     
Název:
Name:
Pozuelo de Alarcón
Originální název:
Original Name:
Pozuelo de Alarcón
Další názvy:
Other Names:
hist. - Pozuelo de Aravaca
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°26'23.00"N 03°48'53.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:

základňa gen. Cavalcanti
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.12.1912-DD.MM.1913
Telegrafní pluk
Telegraph Regiment
DD.11.1936-DD.12.1936
10. prapor karabinierů
10th Carabiners Battalion
DD.11.1936-DD.12.1936
11. prapor karabinierů
11th Carabiners Battalion
DD.11.1936-DD.12.1936
12. prapor karabinierů
12th Carabiners Battalion
DD.11.1936-DD.12.1936
3. smíšená brigáda
3rd Mixed Brigade
DD.11.1936-DD.12.1936
9. prapor karabinierů
9th Carabiners Battalion
20.08.1943-19.10.1950
Smíšená ženijní skupina
Mixed Engineer Group
DD.MM.1954-14.07.1977
Centrální jednotka agenturního odposlechu
Agency Monitoring Central Unit
10.07.1965-27.09.2002
14. lehký obrněný jezdecký pluk "Villaviciosa"
14th Light Armored Cavalry Regiment "Villaviciosa"
DD.MM.1970-01.05.1988
Teritorální síť velení
Territorial Network of Command
DD.MM.1971-14.07.1977
10. rota odposlechu a lokalizace
10th Radio Monitoring and Localisation Company
DD.MM.1971-14.07.1977
11. laboratorní rota
11th Laboratory Company
DD.MM.1971-14.07.1977
12. dílenská a výzbrojní rota
12th Depot and Workshop Company
DD.MM.1971-01.06.1981
Megafonní rota
Megaphone Company
DD.MM.1971-01.06.1981
Pluk stálých sítí a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Permanent Networks and Special Transmission Services Regiment "Capitán Sevillano"
DD.MM.1971-DD.MM.1975
Prapor pevné sítě
Battalion of Permanent Network
DD.MM.1971-14.07.1977
Skupina odposlechu pobřeží a hranic
Coasts and Borders Monitoring Unit
DD.MM.1971-14.07.1977
Skupina odposlechu, lokalizace a propagandy
Monitoring, Localisation and Propaganda Group
DD.MM.1971-DD.MM.1979
Smíšený spojovací prapor
Mixed Signal Battalion
DD.MM.1971-01.06.1981
Specializovaný prapor
Specialties Battalion
DD.MM.1971-14.07.1977
Výcviková rádiová jednotka
Instruction Unit
13.01.1977-DD.MM.RRRR
1. pěší pluk "Inmemorial del Rey"
1st Infantry Regiment "Inmemorial del Rey"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Dělostřelecká sekce pěšího praporu "Guardia Vieja de Castilla"
Artillery Section of the Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
13.01.1977-DD.MM.RRRR
Pěší prapor "Guardia Vieja de Castilla"
Infantry Battalion "Guardia Vieja de Castilla"
01.06.1981-01.05.1988
Jednotka podpory a služeb spojovacího pluku
Support and Services Unit of the Siganl Regiment
01.06.1981-01.05.1988
Prapor logistické podpory RT
Logistic Support Battalion RT
01.06.1981-01.05.1988
Prapor přenosu signálu RT
Signal Transmission Battalion RT
01.06.1981-14.04.1988
Prapor specializovaných služeb
Specialties Services Battalion
01.06.1981-01.05.1988
Štáb pluku spojení stálých sítí velení a speciálních spojovacích služeb
Staff of the Transmissions of the Territorial Network of Command and Special Services Regiment
DD.MM.1981-01.05.1988
Pluk spojení stálých sítí velení a speciálních spojovacích služeb "Capitán Sevillano"
Transmissions of the Territorial Network of Command and Special Services Regiment "Capitán Sevillano"
18.04.1982-DD.MM.RRRR
Základna a sklad pro údržbu dělostřeleckého a raketového materiálu
Artillery and Missile Material Maintenance Base and Depot
01.05.1988-01.07.2005
22. pluk strategického spojení
22nd Strategic Transmissions Regiment
01.05.1988-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory štábu a služeb
Staff Support and Services Unit
01.05.1988-DD.MM.RRRR
Prapor podpory spojení VII/22
7th Signal Support Battalion
01.05.1988-DD.MM.RRRR
Rota údržby BTRANS VII/22
Maintenance Company BTRANS VII/22
01.05.1988-01.10.2008
Sekce globálního pokrytí HF
HF Global Coverage Section
01.05.1988-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor I/22
1st Signal Battalion
01.05.1988-01.11.2006
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
01.05.1988-DD.MM.RRRR
Zásobovací rota BTRANS VII/22
Provision Company BTRANS VII/22
01.06.1988-DD.MM.RRRR
Rota zvláštních sítí
Special Networks Company
01.03.1998-DD.MM.RRRR
Jednotka zdravotní logistické podpory
Medical Logistic Support Unit
01.01.2003-DD.MM.RRRR
Jednotka zvláštních sítí
Special Networks Unit
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Analytické a vyhodnocovací oddělení CIFAS
Analysis and Evaluation Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Kontrarozvědná a bezpečnostní sekce
Counterintelligence and Security Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce získavácích prostředků
Coordination Section Acquiring Tools
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení plánů a doktriny CIFAS
Planning and Doctrine Departement of the CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Oddělení technické podpory CIFAS
Technial Support Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Operační oddělení CIFAS
Operations Department CIFAS
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce
Planning Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Prvek správy zpravodajských požadavků
Management Cell of Intelligence Requirements
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce doktriny
Doctrine Section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekce zahraniční spolupráce
International cooperation section
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát plánů a doktriny
Planning and Doctrine Secretariate
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Sekretariát zpravodajskéo střediska ozbrojených sil
Secretariate of the Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Situační centrum
Situations Center
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Zpravodajské středisko ozbrojených sil
Intelligence Center of the Armed Forces
24.06.2004-DD.MM.RRRR
Ředitelství zpravodajského střediska ozbrojených sil
HQ of the Intelligence Center of the Armed Forces
25.06.2004-DD.MM.2012
Velení operací štábu obrany
Operations HQ of the Defence Staff
25.06.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství bezpečnosti a služeb MOPS
Security and Services HQ of the MOPS
01.07.2005-DD.MM.RRRR
1. zdravotní skupina
1st Medical Group
01.07.2005-DD.MM.RRRR
22. spojovací pluk
22nd Signal Regiment
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Spojovací prapor II/22
2nd Signal Battalion
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Velitelství a štáb 22. spojovacího pluku
Headquarters and Staff of the 22nd Signal Regiment
01.07.2005-DD.MM.RRRR
Zdravotní brigáda
Medical Brigade
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Centrum specifických operací
Specific Operations Center
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor informačních a telekomunikačních systémů
Department of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor síťových operací
Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Odbor technické pomoci
Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce architektury a interoperability
Architecture and Interoperability Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce ekonomických záležitostí
Economic Affairs Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce kybernetické ochrany
Cyber Defense Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce simulací a aplikací
Applications and Simulation Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce služeb a infrastruktury
Support and Infrastructure Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce síťových operací
Network Operations Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekce technické pomoci
Technical Support Section
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru informačních a telekomunikačních systémů
Secretary of the Department of Information Systems and Telecommunications
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru síťových operací
Secretary of the Department of Network Operations
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Sekretariát odboru technické pomoci
Secretary of the Department of Technical Support
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Technický sekretariát
Technical Secretary
01.11.2006-DD.MM.RRRR
Vydavatelská sekce
Publications Section
DD.MM.2012-DD.10.2014
Koordinační prvek speciálních operací
Coordinations Element of Special Operations
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka bezpečnosti MCCE
Security Unit MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory informačních systémů a telekomunikací MCCE
Information Systems and Telecommunications Support Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Koordinační sekce štábu MCCE
Coordination Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační sekce štábu MCCE
Operations Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Operační síly kyberprostoru
Cyberspace Operations Force
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Personální a administrativní jednotka
Personnel and Administration Unit
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Plánovací sekce štábu MCCE
Planning Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce přípravy štábu MCCE
Section of Preparation of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce spolupráce a reprezentace štábu MCCE
Cooperation and Representation Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekce zpravodajství a bezpečnosti štábu MCCE
Cyber Intelligence and Security Section of the MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Sekratariát společného velení kyberprostoru
Secreatariate of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina obrany MCCE
Defense Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina reakce MCCE
Reaction Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Skupina využití MCCE
Explotation Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Společné velení kyberprostoru
Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Technická skupina MCCE
Technical Group MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství operací MCCE
Operations Command MCCE
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství společného velení kyberprostoru
HQ of the Joint Command of Cyberspace
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství správy a služeb MCCE
Administration and Services MCCE HQ
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství systémů kybernetické obrany
HQ of Cyber Defense Systems
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Ředitelství telekomunikací a elektronického boje
HQ of Telecommunications and Electronic Warfare
19.02.2013-DD.MM.RRRR
Štáb společného velení kyberprostoru
Staff of the Joint Command of Cyberspace
DD.10.2014-DD.MM.RRRR
Společné velení zvláštních operací
Joint Command of Special Operations
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Rota linek
Lines Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Rota satelitního spojení
Satelite Communication Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Spojovací rota
Signal Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny "Cavalcanti"
Services Unit of the Base "Cavalcanti"
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pozuelodealarcon.es
es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Alarcón
URL : https://www.valka.cz/Pozuelo-de-Alarcon-t93400#349642Verze : 0
MOD