Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - SU-31 (systém BGS-1)

СУ-31 (Вариант БГС-1)

     
Název:
Name:
SU-31 (systém BGS-1)
Originální název:
Original Name:
СУ-31 (Вариант БГС-1)
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sverdlovský závod č. 37 S. Ordžonikidze, Sverdlovsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4 (?)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10500 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
300 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x GAZ-202
Výkon:
Power:
2x 51,5 kW při 3400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
2x GAZ MM (4+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
25 mm protilietadlový kanón 72-K (Zik-5)
Vedlejší:
Secondary:
?
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Pancierovanie:
10 - 30 mm
Zdroje:
Sources:
zen.yandex.ru
https://warspot.ru/8037-na-puti-k-su-76
URL : https://www.valka.cz/SOV-SU-31-system-BGS-1-t241118#666989Verze : 1
MOD
29.1.1942 bol vypracovaný návrh takticko-technických požiadaviek na predbežný návrh univerzálneho samohybného podvozku na základe ľahkého tanku T-60. Prípravu zabezpečoval S.A. Ginzburg, v tom čase zástupca vedúceho 2. oddelenia NKTP ZSSR. Podľa požiadaviek malo dôjsť k vytvoreniu univerzálneho podvozku (podvozok č. 31 ("Шасси 31")), ktorý neskôr slúžil ako základňa pre obrnené vozidlá rôznorodého určenia, okrem iného i pre protilietadlový tank. Obdobný vývoj bol požadovaný i na platforme najnovšieho ľahkého tanku T-70 (podvozok č. 32 ("Шасси 32")).
Plánovalo sa využitie viacerých komponentov z ľahkého tanku T-60, no muselo sa pristúpiť i k viacerým úpravám pôvodnej platformy. Zväčšila sa šírka platformy a tým i dĺžka torzných tyčí.
O vyššej priorite podvozku č. 31 svedčí i to, že sa plánovali tri verzie, podvozok č. 32 bol plánovaný len v dvoch verziách.

Na podvozku č. 31 boli plánované verzie:
BGS-1 (БГС-1 (Боевая Гусеничная Машина 1)) s 25 mm protilietadlovým kanónom 72-K
BGS-2 (БГС-2 (Боевая Гусеничная Машина 2)) s 37 mm protilietadlovým kanónom 61-K
BGS-3 (БГС-3 (Боевая Гусеничная Машина 3)) so 76,2 mm divíznym kanónom ZIS-3

22.5.1942 sa v závode č. 37 konala porada, kde boli schválené prioritné programy a to BGS-2 na platforme podvozku č. 31 a BGS-5 (76,2 mm samohybné delo s upraveným tankovým kanónom ZIS-5) na platforme podvozku č. 32. Zároveň bol vývojom BGS-1 a BGS-5 poverený konštrukčný tím F.F. Petrova zo závodu č. 8. Petrovov tím bol v tom čase vyťažený prácami na rôznych iných projektoch. Z toho dôvodu sa projekt BGS-1 (alebo tiež známy ako ZIK-5) objavil až v 8/1942. Projekt bol vlastne adaptáciou BGS-2, no s 25 mm protilietadlovým kanónom 72-K. Oba projekty BGS-1 a BGS-2 sa vlastne dosť podobali. Problémom bolo, že 25 mm kanón 72-K bol ešte vo vývoji a v dohľadnom čase nemal byť k dispozícii. Preto bol tento projekt len papierový, vlastný prototyp nebol vyrobený.

Ďalšou ranou pre tento projekt bol Stalinom podpísaný dekrét "ГКО № 1958сс", ktorý rátal s výrobou tankov T-34 a T-70. V ďalšej vyhláške "ГКО №2120сс" bol závod č. 37 poverený výrobou T-34. To znamenalo, že sa platforma T-60 a tým pádom ani jej deriváty nemali kde vyrábať.
Napriek tomu vývojové práce neustali a 18.8.1942 absolvovali SU-31 a SU-32 strelecké skúšky na sofrinskom polygóne. 21.8.1942 pokračovali skúšky na polygóne v Kubinke. Skúšok sa zúčastnil i ľahký tank T-70. Paradoxne prototyp podvozku č. 31 (SU-31) preukázal lepšie vlastnosti pri jazde v teréne ako zvyšná dvojica platforiem (SU-32 a T-70). Hodnotiaca komisia preto odporučila zavedenie platforiem SU-31. Počas testov sa však objavili problémy s nedostatočne dimenzovanými časťami podvozka, problémy s dvojicou motorov a v usporiadaní prevodovky.
Program SU-31 a SU-32 sa previedol do závodu č. 38, kde dostali nové označenie SU-11 a SU-12. Aj vzhľadom na ukončenie výroby T-60 a vďaka plánovanej modifikácii platformy T-70, ktorá sa mala vyrábať v zosilnenej konštrukcii lepšie vyhovujúcej než bola problematická T-60, bol projekt zrušený. Prednosť dostala platforma SU-32 (SU-12), ktorá sa stala základom pre neskoršie samohybné delo SU-76.

zen.yandex.ru
https://warspot.ru/8037-na-puti-k-su-76
ЦАМО РФ, РГАСПИ, РГАЭ

SOV - SU-31 (systém BGS-1)  - BGS-1 (tiež známy pod označením ZIK-5)

BGS-1 (tiež známy pod označením ZIK-5)
URL : https://www.valka.cz/SOV-SU-31-system-BGS-1-t241118#667326Verze : 18
MOD