Rada pro prodej movitého majetku a obranných produktů [1999-RRRR]

Board of Transfers of Movable Property and Defense Products
Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa
     
Název:
Name:
Rada pro prodej movitého majetku a obranných produktů Board of Transfers of Movable Property and Defense Products
Originální název:
Original Name:
Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1999
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
22.10.1999-DD.MM.RRRR Státní tajemník ministerstva obrany
22.10.1999-DD.MM.RRRR Secretary of State for Defense
Dislokace:
Deployed:
22.10.1999-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR González Gómez, Santiago Ramón ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
www.defensa.gob.es
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rada-pro-prodej-moviteho-majetku-a-obrannych-produktu-1999-RRRR-t238474#659427 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více