Procházka, Jiří

     
Příjmení:
Surname:
Procházka Procházka
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Procházka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. dopravního leteckého pluku / 3. dopravního leteckého pluku MNO (1993-1993)
- velitel 6. smíšenýho dopravního leteckého pluku
- velitel 6. základny dopravního letectva
- Commander of 3rd Transport Air Regiment / 3rd Transport Air Regiment of the Ministry of National Defence (1993-1993)
- Commander of 6th Composite Transport Air Regiment
- Commander of 6th Transport Air Force Base
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
27.10.2016 Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška 27.10.2016 Commemorative badge Army General Karel Janousek
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Od Ansonů až k Airbusům" - Svět křídel Cheb 2017
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Jiri-t239213#661224 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Procházka Procházka
Jméno:
Given Name:
Jiří Jiří
Jméno v originále:
Original Name:
Jiří Procházka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecké učiliště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aviation School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR kapitán vrtulníku, 7. letecký oddíl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Helicopter Captain, 7th Air Detachment
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
"Od Ansonů až k Airbusům" - Svět křídel Cheb 2017
URL : https://www.valka.cz/Prochazka-Jiri-t239213#661285 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více