Main Menu
User Menu

7. letecký oddíl [1961-1969]

7th Air Detachment

     
Název:
Name:
7. letecký oddíl
Originální název:
Original Name:
7. letecký oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:

01.09.1961-01.09.1965 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.09.1965-01.09.1969 7. armáda protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Praha, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Vintrlík, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Vintrlík, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1963 47. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1961-01.09.1963 Dopravní letka
01.09.1962-01.09.1963 17. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1969 1. letka - dopravní
01.09.1963-01.09.1965 17. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1963-01.09.1969 2. letka - smíšená
01.09.1963-01.09.1969 47. prapor radiotechnického zabezpečení
01.09.1965-01.09.1969 17. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1967 VÚ 5957 Praha
01.09.1967-01.09.1969 VÚ 8591 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 359 (7. letecký oddíl), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-oddil-1961-1969-t96013#357780Verze : 2
7. letecký oddíl

(velitelství 7. armády PVOS a letectva)
k 1.10.1960 jej tvořily:


- velitelství (8 osob),
štáb (8 osob), politická skupina (1 osoba), náčelníci služeb (4 osoby), finanční skupina (2 osoby)

- velitelské stanoviště
(3 osoby),
letecké dispečerské stanoviště (4 osoby)

- dopravní letka
o třech rojích (36 osob)

- provozně inženýrské oddělení
(77 osob), provozní četa (39 osob)

- provozní týlová část
(evidence a účtování majetku, zásobování leteckým technickým a spojovacím materiálem, leteckou municí a výzbrojí, výstrojí, proviantem a PHM - (celkem 18 osob)

- rota bojového a materiálního zabezpečení
(dvě strážní čety, automobilní četa, družstvo pro údržbu letištní plochy, družstvo požární ochrany, hospodářské družstvo - (celkem 106 osob),
- ošetřovna (2 osoby), sklady (6 osob).

Celkem bylo u oddílu předepsáno dle Tabulek mírových počtů:

314 vojáků celkem, z toho: 128 důstojníků, 39 praporčíků, 43 poddůstojníků a 104 mužstva.

***
Letecký park mělo tvořit:
8 stíhacích proudových letounů,
1 cvičný stíhací proudový letoun,
1 bombardovací proudový letoun,
9 pístových dopravních letounů a
2 spojovací letouny

Skutečný stav letecké techniky: k 01.09.1961
MiG-15bis: 3717; 3810; 3811; 3813; 3814; 3835; 3807; 3225
MiG-15UTI (722634) 2834
MiG-19S : 0105; 0201
Il-28: 2311
Il-14: 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 3103;
L-200A: 0102; 0214;(později v provozu L-200D: 1125; 1126)
Od r. 1963 v provozu i vrtulníky:
Mi-1M: 5001; 5002
Mi-1U: 5008
Mi-4: 1139; 4139


Zdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm
(Dotaz č. 345 - odpovídá RSDr. Pavel Minařík, CSc.).
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-oddil-1961-1969-t96013#357783Verze : 4
7. letecký oddíl


Složení k 1.1.1965:


6 letounů MiG-15 bis,
2 letouny MiG-19 S,
1 letoun Il-28,
1 letoun MiG-15 UTI,
9 dopravních letounů Il-14,
3 spojovací letouny L-200,
3 vrtulníky Mi-1 a
4 vrtulníky Mi-4.


V téže době plánované počty osob činily:
124 důstojníků, 2 absolventy ŠDZ, 57 praporčíků, 235 vojáků základní služby a 28 občanských zaměstnanců


Zdroj:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm (Dotaz č. 345 - odpovídá Dr. Pavel Minařík)
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-oddil-1961-1969-t96013#357784Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
01.09.1961-DD.MM.1961 Il-14S 1109
01.09.1961-01.09.1965 Il-14P 1105
01.09.1961-30.05.1968 Il-14P 1104
01.10.1961-DD.MM.1961 Il-14M 1108
01.10.1961-01.09.1969 Il-14T 3141
01.10.1961-01.09.1969 Il-14M 1107
15.08.1963-01.09.1969 Il-14M 1108
21.01.1965-10.06.1965 MiG-19PM 1040
04.08.1965-01.09.1969 Il-14S 1109
DD.MM.1965-01.09.1969 Il-14M 5101
01.09.1967-01.10.1969 Il-14M 4106
DD.MM.1968-01.09.1969 Il-14P 1105
URL : https://www.valka.cz/7-letecky-oddil-1961-1969-t96013#685968Verze : 0
MOD