Main Menu
User Menu

Prapor logistické podpory [2000-2015]

Logistics Support Battalion / Prápor logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády

     
Název:
Name:
Prapor logistické podpory
Originální název:
Original Name:
Prápor logistickej podpory
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
2. prápor technického zabezpečenia
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2015
Nástupce:
Successor:
Prapor CSS Prešov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-01.10.2003 1. mechanizovaná brigáda
01.10.2003-01.10.2006 Mechanizovaná brigáda
01.10.2006-01.10.2015 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-01.10.2015 Prešov, Kasárna Dukelských hrdinů

Velitel:
Commander:
01.10.2000-DD.MM.2003 Kacian, Štefan (Podplukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2003 Rozman, Ľuboš (Podplukovník)
DD.MM.2004-DD.MM.2007 Danko, Michal (Podplukovník)
DD.MM.2007-DD.MM.2008 Hartmann, Erik - poverený velením (Major)
DD.MM.2008-DD.11.2010 Fiut, Roman (Podplukovník)
17.11.2010-18.03.2013 Zekucia, Jozef (Podplukovník)
18.03.2013-04.04.2014 Lehotský, Erik - poverený velením (Major)
04.04.2014-01.08.2014 Zekucia, Jozef (Podplukovník)
01.08.2014-DD.MM.2015 Kobík, Pavol (Podplukovník)
DD.MM.2015-01.10.2015 Lehotský, Erik - zástupca veliteľa poverný velením (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2000-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb praporu
01.10.2000-DD.MM.RRRR rota podpory velenia
01.10.2000-DD.MM.RRRR opravárenská rota
01.10.2000-DD.MM.RRRR rota zásob a prepravy
Čestný název:
Honorary Name:
03.05.2007-01.10.2015 Šarišský Prápor logistickej podpory
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.prlogp2.mil.sk/13880/
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logisticke-podpory-2000-2015-t49078#296899Verze : 3
MOD
Prápor logistickej podpory


Výzbroj a vybavení
01.10.2000-DD.MM.RRRR UAZ-469
01.10.2000-DD.MM.RRRR Praga V3S
01.10.2000-DD.MM.RRRR Tatra 813
01.10.2000-DD.MM.RRRR Tatra 815
01.10.2000-DD.MM.RRRR AV-8
01.10.2000-DD.MM.RRRR PAD-pojízdné automobilní dílny
01.10.2000-DD.MM.RRRR PDES
01.10.2000-DD.MM.RRRR PPDD
01.10.2000-DD.MM.RRRR PPDD-M
01.10.2000-DD.MM.RRRR TPDAPoznámka: na základe reorganizačných a redislokačných zmien NGŠ ASR č.: 013029/1 0NS-2000 zo dňa 25.2.2000 zrušený 2. prápor technického zabezpečenia a vznikol prápor logistickej podpory


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logisticke-podpory-2000-2015-t49078#385263Verze : 1
MOD
Vo vestníku Ministerstva obrany SR, čiastka 58 zo dňa 25. júna 2007 bol zverejnený rozkaz Prezidenta SR č. 4/2007, ktorým sa Práporu logistickej podpory Prešov zapožičiava historický názov Šarišský prápor logistickej podpory.


Citace :

4. ROZKAZ PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 3. mája 2007


o zapožičaní historického názvu


Čl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam Práporu logistickej podpory Prešov historický názov ŠARIŠSKÝ PRÁPOR LOGISTICKEJ PODPORY.


Historický názov zapožičiavam Práporu logistickej podpory Prešov na základe toho, že jeho príslušníci nadväzujú na tradície svojich predchodcov, ktoré vychádzajú z ich historickej spätosti a prepojenosti. Charakteristickým znakom tejto skutočnosti je, že dlhodobým miestom ich dislokácie boli významné mestá šarišského regiónu, najmä Prešov a Bardejov.


Prápor logistickej podpory Prešov dosahuje dobré výsledky vo výcviku a výchove profesionálnych vojakov a zodpovedne plní úlohy všestranného logistického zabezpečovania 2. mechanizovanej brigády Prešov.


Zapožičanie historického názvu Práporu logistickej podpory Prešov zaväzuje všetkých jeho príslušníkov prejavovať hrdosť na svoj útvar, mesto Prešov a na šarišský región, ako aj posilňovať spoluprácu s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy pri rozvíjaní národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Príslušníkom Práporu logistickej podpory Prešov blahoželám k zapožičaniu historického názvu.Čl. 2
Účinnosť


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 3. mája 2007.Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logisticke-podpory-2000-2015-t49078#226554Verze : 0
MOD
oficiálny znak


(zdroj: www.mil.sk)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-logisticke-podpory-2000-2015-t49078#237167Verze : 0