Main Menu
User Menu

Podivín

okr. Břeclav

     
Název:
Name:
Podivín
Originální název:
Original Name:
Podivín
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Břeclav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°49'31.94"N 16°50'53.60"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1062 ?
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostel sv. Petra a Pavla z první poloviny 13. století
- Kaple sv. Cyrila a Metoděje
- Janův hrad (imitace zříceniny středověkého hradu vystavěná v roce 1807)
- Židovský hřbitov s obřadní vstupní halou; nejstarší ze zhruba 1 000 náhrobků je z roku 1694
- Chodby a sklepení – památka stoleté přítomnosti novokřtěnců
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Antonín Ferdinand Dubravius († 1756), kněz
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.podivin.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podiv%C3%ADn
URL : https://www.valka.cz/Podivin-t45129#579458Verze : 0
MOD
Podivín
(okr. Břeclav)


V období 1.republiky součást politického okresu Hodonín a soudního okresu Břeclav.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 321 osob národnosti československé, 28 osob národnosti německé a 164 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v květnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 10


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Podivin-t45129#176447Verze : 0