Main Menu
User Menu

Petrš, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Petrš
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Petrš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.09.1886 Mladá Vožice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.10.1968 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petrs-Josef-t110505#389287Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Petrš
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Petrš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.09.1906 Státní gymnasium, Vysoké Mýto
DD.10.1906-DD.05.1911 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1914-DD.01.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Josefov
DD.05.1917-DD.08.1917 Vojenský intendanční kurs, Kijev
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
24.08.1917 mladší intendant ruské armády
07.02.1918 kapitán legií
27.07.1918 podplukovník legií
22.12.1918 plukovník legií
25.01.1921 plukovník intendantstva
21.02.1929 generál intendantstva
01.04.1936 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1922-DD.09.1925 Velitel : 38. oddělení /požitkové/

Ručně vyplněné položky:
DD.07.1914-DD.08.1914 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 3, Josefov
DD.08.1914-DD.01.1915 vojenské studium, Josefov
DD.01.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
23.09.1915-23.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.06.1916 ruské zajatecké tábory
DD.06.1916-DD.08.1916 dobrovolník 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.09.1916 dobrovolník 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.05.1917 skladník 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.08.1917 vojenské studium, Kijev
DD.08.1917-DD.05.1918 plukovní hospodář 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště a přesun
DD.05.1918-DD.11.1918 přednosta intendanční služby Československého armádního sboru, přesun a sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 přednosta intendanční služby týlu Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.01.1920 přednosta intendanční služby týlu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.01.1920-DD.10.1920 hlavní intendant Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.10.1921 přednosta oddělení Likvidačního úřadu zahraničních vojsk, Praha
DD.10.1921-DD.03.1922 zástupce přednosty 24. oddělení /zásobovacího a proviantního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1922-DD.06.1922 zástupce přednosty 40. oddělení /zásobovacího/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.06.1922-DD.09.1925 přednosta 38. oddělení /požitkového/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.09.1925-DD.03.1936 přednosta intendance Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Řád Sokola pro nebojovníky (bez mečů)
Order of Falcon for Non-combatants
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1924

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Petrs-Josef-t110505#389289Verze : 0
MOD