Petras, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Petras Petras
Jméno:
Given Name:
Václav Vaclav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Petras
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. v. Colonel (Ret.)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1927 Kvasilov /
DD.MM.RRRR Kvasyliv /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.12.2020 Praha
22.12.2020 Prague
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- prvý riaditeľ pivovaru Radegast
- člen Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu
- v roku 2013 uvedený do Síně slávy českého pivovarnictví a sladařství
- First Director of the Radegast brewery
- member of the Czechoslovak Legionary Community and member of the Czech Union of Freedom Fighters
- in 2013, inducted into the Czech Brewing and Malting Hall of Fame
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.pametnaroda.cz
www.denik.cz
www.prazdroj.cz
URL : https://www.valka.cz/Petras-Vaclav-t237801#657378 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Petras Petras
Jméno:
Given Name:
Václav Vaclav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Petras
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola chemicko-technologická, Praha /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Chemistry and Technology, Prague /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník v.v.
DD.MM.RRRR Colonel (Ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
02.06.1944-DD.MM.1945 1. československý armádní sbor
02.06.1944-DD.MM.1945 1st Czechoslovak Army Corps
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Kmeňové číslo 13 320/M, dátum a miesto odvodu:02.06.1944, Kamenec Podolskij, číslo protokolu: 10 672

Ďalšie vyznamenania:
- "Pamětní medaile Čs. obce legionářské"
Tribal number 13 320/M, date and place of collection: 02.06.1944, Kamenets Podolsky, protocol number: 10 672

Other awards:


"Pamětní medaile Čs. obce legionářské"
Zdroje:
Sources:
www.pametnaroda.cz
www.idnes.cz
www.prazdroj.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
http://www.vuapraha.cz/soldier/18627071
URL : https://www.valka.cz/Petras-Vaclav-t237801#657379 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více