Main Menu
User Menu

Pěší pluk 5 /motorisovaný/ [1945-1946]

5th Infantry Regiment /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší pluk 5 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 5 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 5
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1946
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.03.1946 1. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.03.1946 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-DD.02.1946 Procházka, Vladimír (Plukovník)
DD.02.1946-01.03.1946 Vyroubal, Otakar (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.03.1946 Náhradní prapor pěšího pluku 5
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor I/5
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor II/5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1945-01.03.1946 VÚ 4672 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-1596
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-5-motorisovany-1945-1946-t51007#245608Verze : 0
MOD
Pěší pluk 5 /motorisovaný/ [1945-1946]


Velitelství pluku vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 5 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Praze a podléhalo velitelství 1. divise [1945-1947]. Od listopadu 1945 do března 1946 užívalo krycí označení VÚ 4672.
Velitelství pluku bylo 1. března 1946 přejmenováno na velitelství Pěšího praporu 5 [1946-1949].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-5-motorisovany-1945-1946-t51007#195169Verze : 0
MOD