Main Menu
User Menu

Pardubice, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka

Pardubice, Barracks of Tomas Garrigue Masaryk

     
Název:
Name:
Pardubice, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka
Originální název:
Original Name:
Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka Pardubice
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Julia Fučíka
Obec:
Municipality:
Pardubice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°01'21.64"N 15°46'25.71"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1926
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1922-24.09.1938
Učiliště pro železniční vojsko
Railway Troops School
00.11.1937-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 154
154th Artillery Regiment
25.05.1945-01.10.1945
Železniční pluk
Railway Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pontonový prapor 1. ženijní brigády
Pontoon Battalion of the 1st Engineer Brigade
01.10.1945-30.09.1949
Železniční brigáda
Railway Brigade
01.10.1945-19.09.1946
Železniční prapor IV
4th Railway Battalion
15.11.1945-01.12.1950
Vojenský železniční sklad 1
1st Military Railways Store
01.10.1946-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl 183
183rd Artillery Division
01.10.1947-01.01.1951
Spojovací pluk 5
5th Signal Regiment
01.10.1947-01.01.1951
Železniční pluk 1
1st Railway Regiment
01.10.1947-15.12.1950
Ženijní prapor 13
13th Engineer Battalion
01.11.1952-01.10.1958
23. tankový pluk
23rd Tank Regiment
01.11.1955-09.07.1958
11. železniční brigáda
11th Railway Brigade
01.11.1955-DD.MM.1957
12. železniční stavební prapor
12th Railways Construction Battalion
01.11.1955-DD.MM.1958
15. železniční mostní prapor
15th Railways Bridge Battalion
01.11.1955-15.08.1958
8. tankosamohybný pluk
8th Self-propeled Tank Regiment
01.10.1956-08.07.1964
1. ženijní výsadková průzkumná rota
1st Engineer Airborne Reconnaissance Company
01.10.1956-09.07.1958
11. železniční provozní rota
11th Railway Operating Company
01.10.1956-10.08.1958
17. rota mechanizace železničních prací
17th Mechanization of Railway Work Company
01.10.1958-01.10.1960
1. elektrotechnický prapor
1st Electrotechnical Battalion
01.10.1958-01.09.1967
1. rota přepravních prostředků
1st Transport Vehicles Company
01.10.1958-31.12.1992
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
01.10.1958-01.11.1992
107. ženijní prapor
107th Engineer Battalion
01.10.1958-01.09.1969
108. ženijní prapor
108th Engineer Battalion
01.10.1958-01.09.1969
109. ženijní prapor
109th Engineer Battalion
01.10.1958-01.09.1964
110. ženijní prapor
110th Engineer Battalion
01.10.1960-01.09.1967
1. strojní prapor
1st Machine Battalion
01.09.1963-01.09.1967
111. ženijní prapor
111th Engineer Battalion
01.09.1967-01.09.1977
1. prapor přepravních prostředků
1st Transport Vehicles Battalion
00.10.1968-31.12.1984
1. automobilní prapor
1st Automobile Battalion
00.10.1968-31.12.1984
17. automobilní prapor
17th Automobile Battalion
01.09.1969-01.09.1977
1. speciální ženijní prapor
1st Special Engineer Battalion
01.09.1969-01.09.1977
1. strojní prapor
1st Machine Battalion
01.01.1976-01.11.1991
1. silniční stavební brigáda
1st Road Construction Brigade
01.09.1977-31.10.1984
1. ženijní opevňovací prapor
1st Engineer Fortification Battalion
01.09.1977-01.11.1992
108. ženijní prapor
108th Engineer Battalion
01.09.1977-01.11.1992
109. ženijní prapor
109th Engineer Battalion
01.09.1978-31.12.1984
65. automobilní prapor
65th Automobile Battalion
01.09.1978-31.12.1984
80. automobilní prapor
80th Automobile Battalion
31.10.1982-DD.09.1984
5. spojovací brigáda
5th Signal Brigade
31.10.1984-01.10.1990
1. ženijní odtarasovací prapor
1st Engineer Transit Battalion
31.10.1984-01.11.1992
1. ženijní zatarasovací prapor
1st Engineer Roadblocks Battalion
31.10.1984-01.11.1991
7. dělostřelecká divize
7th Artillery Division
31.12.1984-31.10.1992
21. automobilní prapor
21st Automobile Battalion
31.12.1984-31.10.1992
21. brigáda materiálního zabezpečení
21st Supply Brigade
31.12.1984-31.10.1992
25. cisternový prapor
25th Fuel Tank Battalion of 21st Supply Brigade
01.11.1985-31.10.1991
75. těžká houfnicová dělostřelecká brigáda
75th Heavy Howitzer Artillery Brigade
01.10.1990-01.11.1992
110. ženijní prapor
110th Engineer Battalion
01.11.1991-31.12.1992
6. stavební základna
6th Construction Base
31.10.1992-31.12.1992
1. automobilní brigáda
1st Automobile Brigade
31.10.1992-31.12.1992
2. dělostřelecká brigáda
2nd Artillery Brigade
01.01.1998-30.11.2003
46. dělostřelecký oddíl
46th Artillery Division
01.12.2003-31.12.2010
131. smíšený dělostřelecký oddíl
131st Composite Artillery DivisionZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-Kasarny-Tomase-Garrigue-Masaryka-t67201#455288Verze : 0
MOD
Diskuse
Kasárenské budovy byly postaveny v letech 1924 až 1926
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-Kasarny-Tomase-Garrigue-Masaryka-t67201#237600Verze : 0
MOD
foto
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-Kasarny-Tomase-Garrigue-Masaryka-t67201#240222Verze : 0