Main Menu
User Menu
Reklama

Oddělení stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu [1966-1969]

Fighter Air Force Department of 2nd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
Oddělení stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
Oddělení stíhacího letectva 2. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1966-01.09.1966 2. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-01.09.1969 Brno, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1966-01.09.1969 Petr, Karel (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.09.1969 Skupina bojové přípravy stíhacího letectva

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-2-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238817#660293Verze : 2
I. Skupina bojové přípravy stíhacího letectva:
01.11.1966-01.09.1969
1. náčelník skupiny
01.11.1966
2. Inspektor techniky pilotáže
01.11.1966-02.07.1967 Tupý, Oldřich ( )
3. Inspektor vzdušné střelby
01.11.1966-
II. Starší letovod stíhacího letectva
01.11.1966-
02.07.1967-01.09.1969 Tupý, Oldřich ( )
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-2-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238817#660661Verze : 2
.
Oddělení stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu [1966-1969] - Ilustrační foto via Ing.Miroslav Irra

Ilustrační foto via Ing.Miroslav Irra
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-2-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238817#661862Verze : 0