Main Menu
User Menu
Reklama

Oddělení průběhu služby [1969-1992]

Course of the Service Department

     
Název:
Name:
Oddělení průběhu služby
Originální název:
Original Name:
Oddělení průběhu služby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.1969-01.04.1990 Kádrová správa
01.04.1990-31.12.1992 Personální správa
Dislokace:
Deployed:
01.10.1969-31.12.1992 Praha, budova /

Velitel:
Commander:
01.05.1972-01.05.1977 Matula, Jaromír (Podplukovník)
01.05.1977-DD.03.1987 Matula, Jaromír (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-prubehu-sluzby-1969-1992-t239125#660982Verze : 0
MOD
Reklama