Main Menu
User Menu
Reklama

Náhradní rota pluku útočné vozby [1933-1935]

Depot Company of the Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní rota pluku útočné vozby
Originální název:
Original Name:
Náhradní rota pluku útočné vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní rota praporu útočné vozby
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1935
Nástupce:
Successor:
Náhradní rota pluku útočné vozby 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-15.09.1935 Milovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-01.12.1934 Benák, František (štábní kapitán pěchoty)
01.12.1934-01.04.1935 Mautner, Josef (kapitán pěchoty)
01.04.1935-15.09.1935 Mautner, Josef (štábní kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby. Armádní technický magazín 29, 1997, č. 2, s. 71-73.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-1933-1935-t68829#241664Verze : 1
MOD
Reklama