Main Menu
User Menu

Multifunkční prapor [2004-2015]

Multifunctional Battalion / Multifunkčný prápor

     
Název:
Name:
Multifunkční prapor
Originální název:
Original Name:
Multifunkčný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
1. dopravní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2015
Nástupce:
Successor:
Prapor logistiky Hlohovec
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.11.2013 Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny
01.11.2013-01.11.2015 Velitelství brigády bojového zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.11.2015 Hlohovec, Dukelské kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2004-01.04.2008 Podhorec, Ľubomír (Podplukovník)
01.04.2008-01.07.2009 Vontorčík, Elo (Podplukovník)
01.07.2009-01.06.2011 Ličko, Daniel (Podplukovník)
01.06.2011-01.08.2013 Melega, Adrián (Podplukovník)
01.08.2013-01.11.2015 Murárik, Maroš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2004-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.10.2004-30.06.2009 1. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 2. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 3. multifunkční rota
01.10.2004-30.06.2009 rota zabezpečení vrtulníkového roje a práporu RCHBO
01.07.2009-31.10.2015 rota podpory velení
01.07.2009-31.10.2015 rota zásobovaní
01.07.2009-31.10.2015 rota polních služeb
01.07.2009-31.10.2015 rota evakuace
01.10.2004-31.10.2015 obvazisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:

Výzbroj a vybavení
01.10.2004- UAZ-469
01.10.2004- Praga V3S
01.10.2004- STA Aktis
01.10.2004- Tatra 815
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
mlfpr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#307045Verze : 1
MOD
VÚ 4444


Organizačná štruktúra:
Veliteľstvo
1. multifunkčná rota
2. multifunkčná rota
3. multifunkčná rota
rota zabezpečenia vrtuľníkového roja a práporu RCHBO


Prápor vznikol 1.10.2004 reorganizáciou z 1. dopravného práporu, od svojho vzniku bol plne profesionalizovaný.


Úloha práporu: zabezpečenie všestrannej logistickej podpory síl vyslaných na vedenie spoločných mnohonárodných vojenských operácií v zostave samostatného práporného (brigádneho) zoskupenia, zabezpečenie všestrannej logistickej podpory kdekoľvek na území SR na poskytnutie vojenskej podpory určeným orgánom štátnej správy pri vedení nevojnových operácií.


Funkcie práporu:
1. zásobovanie - materiálom všetkého druhu (vrátane náhradných dielcov, PHM a pitnej vody), jeho evidenciu, skladovanie a distribúciu k podporovaným jednotkám, zabezpečovanie prepravy bojovej techniky družstvami ťažkej prepravy
2. poľné služby - zabezpečenie hygieny, prania a údržby ľahkej výbavy, ťažby, úpravy a distribúcie pitnej vody a výroba a distribúcia pekárenských výrobkov
3. evakuácia - zber ranených z práporných obväzísk a ich odvoz do poľnej nemocnice, zber padlých príslušníkov podporovaných jednotiek, ich evidencia, vykonanie základných opatrení na ich identifikáciu (odber vzoriek DNA, odtlačkov prstov), uskladnenie pozostatkov a príparva na zabezpečenie ich prevozu na územie SR


K 30.6.2009 bol prápor reorganizovaný do novej organizačnej štruktúry (viď tabuľka v úvode témy). Funkcie práporu sa nezmenili.


Zdroj: materály mlfpr Hlohovec
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#238922Verze : 0
MOD
Oficialny znak mlfpr
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#313416Verze : 0
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#559550Verze : 0
MOD


Aktis 4x4.1R


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/712062
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#712063Verze : 0
MOD


Aktis 4x4.1R


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/712066
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#712067Verze : 0
MOD
Diskuse

všechny insignie útvaru jsou zde : http://www.mp.mil.sk/6377/

URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-prapor-2004-2015-t67731#493628Verze : 0