Main Menu
User Menu
Reklama

Hlohovec

     
Název:
Name:
Hlohovec
Originální název:
Original Name:
Hlohovec
Další názvy:
Other Names:
Freistadt (nem.), Frašták (slov.), Galgóc (maď.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Hlohovec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°25'30.89"N 17°48'11.54"E
Místní části:
Local Municipalities:
Sihoť, Šulekovo, Nová štvrť, Peter
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1113
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámok v Hlohovci
Kaplnka sv. Anny (1748)
Kláštor františkánov
Empírové divadlo (1802)
Muzea:
Museums:
Vlastivedné múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Ján Hollý - básnik a národný buditeľ
Ján Sinapsius -Horčička - spisovateľ a kňaz
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1928-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 109
109th Artillery Regiment
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 109
Replacement Battalion of the 109th Artillery Regiment
15.07.1938-14.03.1939
Letecká povětrnostní stanice 21
21st Air Weather Station
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 21
21st Air Weather Station
26.09.1938-20.11.1938
Letecká radiogoniometrická stanice 3
3rd Air Radiogonometric Station
04.10.1938-18.11.1938
Telegrafní prapor 58
58th Signal Battalion
04.10.1938-18.11.1938
Velitelství intendanční služby VIII. sboru
Logistic Command of the 8th Corps
04.10.1938-18.11.1938
Velitelství zdravotnické služby VIII. sboru
Medical Command of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VIII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu VIII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VIII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
Letecká skupina štábu VIII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 8th Corps
10.10.1938-04.11.1938
Nižší polní soud VIII. sboru
Lower Field Court of the 8th Corps
10.10.1938-04.11.1938
Polní věznice VIII. sboru
Field Prison of the 8th Corps
10.10.1938-DD.10.1938
Topografické oddělení 58
58th Topographic Section
10.10.1938-17.10.1938
Velitelství VIII. sboru
Headquarters of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
Artillery Headquarters of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
Velitelství ženijního vojska VIII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 8th Corps
10.10.1938-04.11.1938
Vyšší polní soud VIII. sboru
Higher Field Court of the 8th Corps
10.10.1938-04.11.1938
Úřad nižšího polního prokurátora VIII. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
10.10.1938-04.11.1938
Úřad vyššího polního prokurátora VIII. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 8th Corps
10.10.1938-17.10.1938
Štáb VIII. sboru
Staff of the 8th Corps
16.11.1938-12.12.1938
Motorisovaný přezvědný oddíl 3, velitelství
Headquarters of the 3rd Motorised Reconnaisance Battalion
16.11.1938-12.12.1938
Rota motocyklistů 3
3rd Motorcycle Company
12.12.1938-15.12.1938
Rota motocyklistů 3
3rd Motorcycle Company
09.05.1939-23.11.1939
Prapor kanónů proti útočné vozbě
Anti-Tank Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 4/11
4th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 5/11
5th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 6/11
6th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl II/11
2nd Artillery Battalion
09.08.1945-01.03.1946
Dělostřelecký pluk 154
154th Artillery Regiment
22.09.1945-29.09.1946
Dělostřelecký oddíl I/154
1st Artillery Battalion
22.09.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/154
2nd Artillery Battalion
22.09.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 154
Replacement Battalion of 154th Artillery Regiment
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl II/153
2nd Artillery Battalion
01.10.1947-01.12.1950
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 153
Replacement Battalion of 153th Artillery Regiment
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Hlohovec
District Military Command Hlohovec
20.09.1951-17.08.1958
9. tankosamohybný pluk
9th Self-Propelled Tank Regiment
01.01.1954-01.04.1960
Okresná vojenská správa Hlohovec
District Military Command Hlohovec
03.05.1960-01.09.1964
7. automobilní prapor
7th Automobile Battalion
07.05.1960-01.09.1969
350. radiotechnická hláska
350th Electronic Post
01.09.1961-31.10.1992
4. automobilní brigáda
4th Automobile Brigade
01.09.1961-01.09.1967
Velitelské stanoviště 7. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 7th Fighters Air Regiment
01.09.1967-15.10.1968
1. pobočka
1st Detachment
01.09.1967-15.10.1968
Přijímací středisko dovážané techniky
Reception Center of Imported Vehicles
15.10.1968-01.11.1983
53. automobilní prapor
53rd Automobile Battalion
01.09.1969-01.09.1977
630. místní radiotechnický uzel
630th Local Electronic Node
01.09.1971-01.04.1992
77. automobilní prapor
77th Automobile Battalion
01.09.1977-01.10.1990
63. radiotechnický prapor
63rd Electronic Battalion
01.09.1977-01.10.1990
630. místní radiotechnická rota
630th Local Electronic Company
01.09.1977-01.10.1990
Rota velení Hlohovec
Command Company Hlohovec
01.09.1977-01.10.1990
Velitelské stanoviště 63. radiotechnického praporu
Command Post of 63rd Electronic Battalion
01.09.1978-31.12.1992
Naváděcí stanoviště NS-3
Ground Control Intercept (GCI-3)
30.09.1990-31.10.1992
4. veterinární oddíl
4th Veterinary Detachment
01.10.1990-30.11.1991
654. radiotechnická rota
654th Electronic Company
30.11.1991-01.03.1992
651. radiotechnická rota
651st Electronic Company
31.10.1992-31.12.1992
1. radiotechnický prapor REB
1st Electronic Warfare Battalion
31.10.1992-31.12.1992
3. automobilní brigáda
3rd Automobile Brigade
01.01.1993-01.10.1995
13. prapor materialního zabezpečení
13th Supply Battalion
01.01.1993-01.10.1995
3. automobilní brigáda
3rd Automobile Brigade
01.10.1995-01.10.2000
1. prapor materialního zabezpečení
1st Supply Battalion
01.10.1995-01.10.2001
5. dopravní základna
5th Transport Base
01.10.2000-01.10.2004
1. dopravní prapor
1st Transport Battalion
01.10.2001-01.10.2004
Základna logistické podpory
Logistics Support Base
01.10.2004-01.11.2015
Multifunkční prapor
Multifunctional Battalion
01.10.2004-01.07.2009
Společná logistická podpůrná skupina
Joint Logistics Support Group
01.07.2009-01.11.2015
Dopravní prapor
Transport Battalion
01.11.2015-01.11.2021
Prapor logistiky Hlohovec
Logistic Battalion Hlohovec
01.11.2021-DD.MM.RRRR
53. prapor polních služeb
53rd Field Services Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlohovec
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-t44044#376173Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
1918-1938 Československá republika
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.11.1920-DD.10.1922 I. prapor Pěšího pluku 17
DD.09.1922-DD.09.1933 III. prapor Pěšího pluku 17
DD.09.1933-DD.MM.RRRR náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 109
DD.10.1933-DD.06.1935 rota Telegrafního praporu 3
DD.10.1937-DD.MM.RRRR IV. prapor Pěšího pluku 7
Poznámka:
Note:
Posádka byla ustanovena v listopadu 1920


Sčítání lidu v roce 1930: 9 055 obyvatel (z toho 8 260 osob národnosti československé, 109 osob národnosti maďarské, 161 osob národnosti německé, 3 osoby národnosti ruské a 398 osob národnosti židovské).
Zdroje:
Sources:
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-t44044#173636Verze : 0
     
Období:
Period:
1993- Slovenská republika
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.01.1993-30.09.1995 13. prapor materialního zabezpečení
01.01.1993-30.09.1995 3. automobilní brigáda
01.10.1995-30.09.2000 1. prapor materiálniho zabezpečení
01.10.1995-30.09.2001 5. dopravní základna
01.10.2000-30.09.2004 1. dopravní prapor
01.10.2004-DD.MM.RRRR Multifunkční prapor
01.10.2001-30.09.2004 Základna logistické podpory
01.10.2004-30.06.2009 Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny
01.07.2009-DD.MM.RRRR Dopravní prapor
01.01.2004-DD.MM.RRRR Posádková správa budov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. rota rádiolokačního průzkumu
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-t44044#190783Verze : 0
MOD
Diskuse
v posadke je aj 5. rota radiolokacneho prieskumu
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-t44044#313446Verze : 0