Main Menu
User Menu
Clanek : www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Mor-t365#1985Verze : 0
MOD
Zárodky moru jsou velmi odolné proti vlivům zevního prostředí. Ve vodě přežívají kolem 40 dní, v půdě cca 2 měsíce, v infikovaných blechách a hlodavcích až několik měsíců. Při teplotě minus 30 stupňů Celsia vydrží v zevním prostředí taktéž několik měsíců, ve zmrzlých mrtvolách až jeden rok. V infikované výstroji a potravinách obvykle přežívají několik týdnů.
Zárodky moru mohou být rozprašovány ve formě aerosolu nebo mohou být rozšiřovány pomocí infikovaných blech či hlodavců.
Průměrná inkubační doba moru je 1 až 4 dny.
Cesta vniku zárodků do organismu:
- dýchacími cestami : dochází ke smrtelnému morovému zánětu plic, jenž se projevuje vysokou horečkou, dráždivým kašlem, při němž nemocný vykašlává hlen s příměsí krve, dýchavičností a celkovou velmi těžkou únavou pacienta
- kůží pomocí infikovaného hmyzu : vznikne tzv.hlízová forma onemocnění, provázená kromě vysoké horečky bolestivým zduřením mízních uzlin v okolí místa kousnutí infikovaným hmyzem
- infikovanými potravinami : zde vzniká poměrně vzácná střevní forma onemocnění
Plicní forma moru se šíří velmi rychle kapénkovou infekcí.
URL : https://www.valka.cz/Mor-t365#2018Verze : 0