Main Menu
User Menu

Michalikova bojová skupina [1942-1942]

Battle Group Michalik

Kampfgruppe Michalik

     
Název:
Name:
Michalikova bojová skupina
Originální název:
Original Name:
Kampfgruppe Michalik
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1942
Nástupce:
Successor:
27. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1942-01.10.1942 2. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.07.1942-01.10.1942 Michalik, Helmut (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.feldgrau.net
URL : https://www.valka.cz/Michalikova-bojova-skupina-1942-1942-t215535#605206Verze : 0
MOD
V první fázi letní ofenzivy v červnu roku 1942 působila 22. tanková divize v oblasti Rostov na Donu a podílela se na dobytí města. Počátkem července dostala rozkaz uvolnit ze své působnosti několik součástí a jednotek, mimo jiné štáb 22. brigády tankových granátníků, štáb a I. a II. prapor Pluku tankových granátníků 140, I. oddíl Tankového dělostřeleckého pluku 140 a III. oddíl Tankového pluku 204. Z těchto jednotek byla zformována bojová skupina, po svém veliteli nazvaná Michalikova a převedena do působnosti 2. armády.
V říjnu 1942 posloužila skupina jako základ pro nově zformovanou 27. tankovou divizi.
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.feldgrau.net
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Michalikova-bojova-skupina-1942-1942-t215535#605209Verze : 2
MOD